What not to worry about in the euro crisis

Financial Times biträdande redaktör för, Wolfgang Münchau, sammanfattar läget i eurozonen i artikeln ”What not to worry about in the euro crisis”. Handelbankens chefstrateg, Mats Nyman, har gjort jobbet och sammanstället artikeln i punkform:
Vad ska man inte oroa sig för
Frankrike – problemen är överdrivna
Kostnadsläget – på väg åt rätt håll
Extremism – de stora partierna fortsätter att bestämma
Tyska förvaltningsdomstolen – det är politikerna bestämmer i slutändan
Grekland inte får några pengar – EU-teknokraterna hittar alltid pengar någonstans
Vad man ska oroa sig för
Åtstramningarnas effekt på tillväxten 2013 – den politiska strategin kan gå i stöper
Att Greklands skulder inte skrivs av – nödvändigt för hållbar utveckling
Att bankunionen blir alltför svag – och inte löser problemen

Lämna ett svar