Wästbergs märkliga ”liberalism”

Är det inte märkligt när någon som kallar sig för liberal, som Olle Wästberg, önskar sig ett kungahus som bejakar allsköns religioner (se citat längst ned)? Vore det inte mer logiskt att en liberal propagerade mot kungahus och religioner – i liberal upplysningsanda. Varför ska verklighetsfråvända religiösa tankar, som tvångstankar om mat & dryck och religösa sedvänjor uppmärksammas och bejakas av ett kungahus i en sekulär stat, är det verkligen liberalt eller ens normalt? Vore det inte mer liberalt att istället förvänta sig att kungahuset respekterar varje individs självklara fri- och rättigheter att själva ägna sig åt sin egen religion.

Märkligast av allt är att Wästberg förväntar sig acceptans av svenska värderingar för att en person ska betraktas som svensk, samtidigt som samme Wästberg önskar att statsöverhuvudet hedrar religioner, trots att dessa i flertalet av världens länder används i hetsjakt på homosexuella och diskriminering av kvinnor och oliktänkande. Å ena sidan tolerans, å andra sidan pogromer alltså. Tyvärr är det svårt att se något gott och liberalt komma ut av religioner. Historien är full av exempel på den ondska som kommit ut av kristendom och andra religioner. Offren för religioner överstiger till och med dem för ideologier. Det borde Wästberg veta.

Självfallet ska kungen, liksom alla medborgare, visa respekt för andra kulturers sedvänjor och acceptera religionsfriheten och därmed alla individers rätt att själva bejaka sin religion. Frågan är dock hur långt kungen ska förväntas att gå i att bejaka olika religioner – i synnerhet om dess läror krockar med svenska värderingar. Tidigare generationer har kämpat för jämställdhet och tolerans, om de värderingarna krockar med religiösa tankar är det svårt att se det som en liberals uppgift att plädera för tolerans med intolerans.

Att USA är ett föredöme jämfört med Europa i sin acceptans av nya medborgare ska inte blandas ihop med att dess religösa presidenter bejakar religösa högtider. Sverige bör inte ta efter det sämsta från USA – dess medeltida religösa tankar som till och med resulterar i ett ifrågasättande av Darwinismen till förmån för skapelseberättelsen.

Sverige är en sekulär och relativt jämställd stat. Tolerans ska vi visa genom att respektera alla medborgares fri- och yttrandefriheter, inte genom att vårt statsöverhuvud aktivt bejakar religioner. Även lärda och belästa män, som dem Wästberg åkallar, kan förirra sig och tappa verklighetsförankringen. De belästa borde ge sig ut i världen och se vad religösa tankar gör med individer och samhällen och då även se de motsättningar och konflikter som är resultat av religioner – inte minst i Israel.

Läs – den annars så bildade och upplyste – liberalen Olle Wästbergs märkliga tankegångar i citat nedan. /PN

ghetto_pogrom

”Obama – Eid al-Fitr och den judiska påsken
 
Den judiska påsken inleds i år den 14 april. Barack Obama har gjort det till en tradition att ha en sedermåltid (judisk påskmåltid med speciell mat som ska erinra om slaveriet i Egypten och flykten från farao). Tillsammans med sin familj, judiska vänner och lärda äter han sedermåltid, i vilken det kan ingå ganska mycket läsning ur skriften.
www.nytimes.com/2010/03/28/us/politics/28seder.html?_r=0
 
Men Obama, liksom föregångaren George W Bush, uppmärksammar också  Eid al-Fitr, den stora muslimska högtiden som bryter fastan.
tinyurl.com/l99cb6o
 
Det är just så folkets främsta företrädare i en pluralistisk demokrati ska agera – positivt uppmärksamma att medborgarna har olika religion och sedvänjor. I tidningen Totally Stockholm blev jag, tillsammans med en rad andra stockholmare ombedda att ge en glimt av Stockholm 2039. Jag svarade just på detta tema:
 
”In the end of the 2030s, June 6 has at last been established as a Swedish ”Thanksgiving”. We have adopted the American way of looking at new citizens. Sweden has become a country where you are a Swede if you have Swedish values of tolerance and acceptance. The Swedish king honours big holidays for all religions: Christian, Jewish, Muslim etcetera, just as American presidents have long done. And on June 6 we all thank each othe  for being in this country. As in America – when the pilgrims invited native Indians to the first thanksgiving dinner – Swedes now try to open their homes for other people – regardless of their background.”
totallystockholm.se/uncategorized/stockholm-2039/

Olle Wästbergs Nyhetsbrev

Lämna ett svar