Visa och MC bestämmer vad du får köpa

I ett allt mer kontantlöst samhälle förflyttas makten över betalningsmedlen från staters centralbanker till några få globala privata företag. Till skillnad från ett lands centralbank har dessa företag full kontroll över hur och till vad de digitala betalningsmedlen kan användas, och redan idag utövar de sin makt.

KRÖNIKA Jenny Damm

För att handla på Internet krävs det någon typ av digital betalningsmetod, och i allt fler situationer även i verkliga livet. Visa och MasterCard står tillsammans för ca 90 procent av korttransaktionerna. Mobiltelefonbetalning växer kraftigt och på Internet finns betalningsmetoder som Paypal, Payex och i Sverige Klarna. Vad som är gemensamt för alla dessa är att de är företag med makt att stoppa betalningar när de så önskar.

Visa, MasterCard, Paypal och de två största amerikanska bankerna visade sin makt när de stoppade alla betalningar till Wikileaks och därmed ströp 95 procent av donationerna till organisationen.

Ett par svenska exempel som har uppmärksammats av P4 Kristianstad är sajten skräckfilmsbutiken.se som har bojkottats av Paypal med hänvisning till att de säljer filmer med ord som sex och våld i titlarna. Enligt GP säger ägaren Roland Hånell att det var en smäll som blev för stor för sajten som nu är nedlagd.

Ett annat exempel GP tar upp är Malmöbutiken Justine & Juliette som säljer erotisk litteratur och sexleksaker, de blev nekade betalningslösning av SEB med hänsyn till Visa och MasterCards etiska regler. De löste sin betalningssystemsproblematik genom att gå över sundet, där banken tolkat Visa och MasterCards etiska regler annorlunda än SEB.

P4 Kristianstad skriver:

”Svenska banker och betaltjänster använder sig av etiska policys. Det innebär generellt sett att bankerna inte samarbetar med olagliga verksamheter, som till exempel barnpornografi eller pengatvätt. Men det finns också en klausul mot vad som i bankvärlden kallas för ”stötande beteende” där saker som kan uppfattas som omoraliska också ska förbjudas.”

Wikileaks, skräckfilm och sexleksaker kan säkert alla ses som stötande beteende, men det är verkligen inte banker, och andra företag som tillhandahåller betalningsmetoder som ska bestämma vad människor ska kunna lägga sina pengar på.  Globala amerikanska bolag vars etiska regler baseras på amerikansk moral istället för internationell lag eller FN konventioner, ska inte moralisera världen. Samtidigt är de privata företag och måste få bestämma över sina egna tjänster.

Problemet som uppstår när makten över en av de viktigaste samhällsfunktionerna flyttas från centralbanker till några få privata företag är att demokratin sätts ur spel. Lagar om vilka typer av verksamhet som ska vara lagliga måste stiftas av demokratiskt valda politiker. Vilka av dessa verksamheter som överlever bestäms sedan av efterfrågan, finns det köpare av produkter och tjänster så måste de också få möjlighet att betala för dem.  Skräckfilm och sexleksaker är lagliga i hela den demokratiska världen och då är det inte Visa, MasterCard eller bankens sak att stoppa de små leverantörerna, marknaden bestämmer vilka som överlever. Det är i första hand små företag som stoppas, att ge sig på de stora aktörerna kan komma att kosta mer än det smakar, så moralismen är godtycklig.

Om demokratin krymper och censuren trycker på ökar behovet att ”slå sig fri”, så istället för demokratiska fungerande betalmarknader kan en underground rörelse skapas där marknaden är helt fri och allt är tillåtet och tillgängligt. Då får vi en polariserad värld med en censurerad allmän marknad styrd av några få globala företag och så den totalt fria marknaden helt utan lagar och insyn som har sina egna betalningssystem.

 

Lämna ett svar