Vidöppet för mer stimulanser

Lågt globalt inflationstryck ser ut att leda fram nya ekonomisk-politiska satsningar i EMU-området och Kina, samtidigt som åtstramningen i USA skjuts på framtiden.

Trots att konjunkturen, i alla fall i västvärlden med USA i spetsen, fortsätter sin försiktiga återhämtning så består det mycket låga globala inflationstrycket. Det syntes inte minst när de kinesiska inflationssiffrorna för april publicerades natten mot fredag.

Inflationen i Kina damp ner till 1,8 procent, vilket var betydligt lägre än förväntningarna på 2,1 procent och dessutom den lägsta inflationstakten sedan oktober 2012.

Givet att den kinesiska ekonomin gått in i en betydligt lägre tillväxtfas – vilket den låga inflationen i sig är ett tecken på – så kan vi räkna med att de låga kinesiska inflationstrycket består. Det öppnar i sin tur upp för nya ekonomisk-politiska stimulanser där sänkta kassakrav på bankerna eller ytterligare bostads- och infrastruktursatsningar kan bli aktuella.

Den inkommande makrostatstiken under kommande månad blir avgörande eftersom tillväxten under årets andra kvartal riskerar att hamna klart under målet på 7,5 procent. Vidöppet för mer stimulanser | Placera.

Lämna ett svar