”Varken 2 eller 5 års riskberäkning duger”

Jonas Lindmark

Begreppet risk är relativt i många bemärkelser. Att det även gäller fonder visar Morningstars Jonas Lindmark på ett elegant vis i en tidigare krönika som kan vara värd att återvända till då och då för en påminnelse om att riskbegreppet gäller historisk utveckling. När det gäller fonder mäts risken som standardavvikelse, det vill säga fondens svängningar upp och ned från dess medelvärde för fondens avkastning sedan en viss tid tillbaka, ofta 36 månader, men det säger inte hur fondens risk ser ut framöver, risken ändras över tiden visar Morningstar.

 

 

 

Lämna ett svar