Valutakrig och monetärt stimulansrekord 2013

Att det är värt att hålla ett extra öga på penningpolitiken bekräftas dagligen. 

 

Citat från SEB’s morgonbrev:

”MONETÄRA DAMMLUCKOR ÖPPNAR FÖR VALUTAKRIG? Uttalandena från Japans sannolikt 7:e premiärminister på 6 år (val 16 december) Shinzo Abe om upptrappad kamp mot yenens styrka och deflationens envishet bekräftar att den globala monetära stimulansen sätter nya rekord 2013. Yenen har de senaste 5 krisåren stärkts med 35% (effektivt), vilket grovt räknat motsvarar en real monetär åtstramning (ränteeffekt) på runt 4%-enheter. Japan förtjänar en svagare yen men politikerna (som avgör om valutainterventioner ska genomföras) har visat förvånande undfallenhet mot bl a USA när det gäller att skapa yensvaghet. Japans åtgärder kommer samtidigt som Fed, Bank of England och ECB sannolikt adderar ytterligare miljardtals dollar till den monetära expansion om minst 11 000 mdr dollar som ägt rum så här långt. Västvärldens ekonomiska politik lär skapa växande kritik hos tillväxtekonomierna med anklagelser om valutamanipulation. Under 2012 har protektionismen tagit steg framåt, och 75% av al-la åtgärder har enligt IMF genomförts av G20-länder. Det är högt tid att väcka G20 ur törnrosesömnen.”

Lämna ett svar