Understanding Morningstar’s ETF Ratings

Understanding Morningstar’s ETF Ratings: Learn how to use the Star Ratings to make better investment decisions.

 

—————————

Kom ihåg att Morningstars rating gäller historiska data, titta också efter framåtsyftande betygsättning, vilket i artiklen kallas för analys-rating, med Guld betyg etc. Se också t.ex. Standard & Poor’s eller svenska Wassums analyser och betyg.

 

 

Lämna ett svar