TV4-konflikten: Socialdemokraternas fängelsehot, mot konkurrenskrav

Kultureliten har blivit liberal, och snabbt gick det! Minns vilket obehag många kände när kapitalisten Jan Stenbeck – helt fräckt – utmanade TV-monopolet i slutet av 80-talet? Men nu, ett kvartsekel senare, är det Moderna tider minsann. För nu twittras det upprört om att det är ett demokratiskt problem när reklamfinansierad TV lägger ned regionala nyheter. Det är viktigt med konkurrens heter det. Det säger till och med ledande socialdemokrater som Sven-Erik Östberg. Men när SVT-monopolet utmanades hotade partikollegan Maj Britt Theorin med fängelse för den som vågade sätta upp paraboler. Det ironiska är att det var Sveriges kapitalistvärsting som liberaliserade vänstern. 

Stenbeck

Det är bra att vara öppen för ny information och att vara förändringsbenägen – alltså att kunna rätta sig när man har tänkt eller haft fel. Samtidigt är det något tragikomiskt med kultureliten och vänsterns krokodiltårar över att kommersiella TV4 lägger ned sina regionala nyhetssändningar. Eliten tycker att det är viktigt att folket kan följa nyheter om busstrejker, bortsprungna katter och nedläggningshotade sjukvårdsavdelningar – även i kommersiell tv.

Självfallet är det negativt med minskad journalistisk bevakning – oavsett bevakningsområde och det är tragiskt att många journalister mister jobbet, i synnerhet när det finns ytterst få lediga journalistjobb. Många av de uppsagda kommer säkert aldrig att återvända till branschen. Samtidigt är det en tröst om en del av de frigjorda resurserna används till förstärkning av riksnyheterna och därmed förhoppningsvis tuffare konkurrensen med SVT’s Rapport & Aktuellt.

Även om TV4-ledningen vill maximera vinsten och tog första bästa tillfälle att med ett Alexanderhugg göra sig av med kostnaden för lokala nyheter, är ändå inte fjolårets vinst helt relevant för att bedöma om kanalen har råd eller inte att behålla de lokala nyheterna. Det är naturligtvis framtida förhållanden som avgör det. På den enskilda punkten har TV4’s ledning rätt, oavsett om den är cynisk eller inte.

Det mest intressanta med utvecklingen är ändå att konstatera hur synen på konkurrens inom etermedia svängt i 180-grader. Det vänsterpolitiska kollektivet har helt bytt ståndpunkt. Och snabbt har det gått. När Stenbeck i slutet av 80-talet började sända TV3 via satellit från London upplevdes det av många som en intellektuell invasion, som om det vore den store satan själv, Reagan, eller dennes brittiska diamant, Thatcher, som invaderade Sverige.

Resten är tv-historia, som kampen om tv-koncession 1991 om marksänd reklam-TV och Stenbecks smarta reklamuppgörelse med 4:an då han insåg att han skulle förlora kampen – där ett krav var lokal produktion. Det kravet har 4:an nu alltså till sist lyckats att komma undan. Flera ledande vänsterpolitiker säger att de känner sig lurade. Allt medan kulturministern ler i mjugg. Kanske spelar det in att ministern är gift med en ledare från gammalmoderaterna – med värderingar väsensskilda från dem som opponerar sig mot TV4’s beslut. 

Det ironiska i den här historien är, som sagt, att det är en ärkekapitalist som ligger bakom både ändrade medie-förhållanden och åsikter om den marknad som har förändrats i grunden. Stenbeck ler säkert från sin plats i himmelen, kanske mer likt ärkeängeln Uriel än en kapitalist.

Det kan vara på plats att nyansera nidbilden av den burduse kapitalisten. Stenbeck bör nog snarare förstås som en driven entreprenör, som likt många framgångsrika företagsledare var både intelligent och intellektuell, vilket inte minst projektet Moderna tider var ett uttryck för. Utan dessa positiva egenskaper hade han inte lyckats med sina otaliga uppsåt och projekt – där Kinnevik är kronan i juvelen.

Kinnevik i sig är ett exempel på hur snabbt den teknologiska utvecklingen gått de senaste decennierna. Dottern Christina Stenbeck upplever nu många av företagets tillgångar som föråldrade. Företaget tyngs av det som idag har hunnit bli gammaldags, mindre lönsam infrastruktur, som Tele2, vilket liksom TV3 var en banbrytare på sin tid. Och hedervärda – lönsamma – pappersmassaföretaget Korsnäs har både hunnit att fusioneras och avyttrats. Nu är det istället satsningar på e-handel som är tänkta att lyfta resultaten, men de satsningarna har hittills mest påmint om it-boomen åren 1999-2000.

Den största samhällsförändringen i modern tid är tvivels utan tvekan den på kommunikations-och medieområdet, och på den svenska marknaden var det framförallt Stenbeck som startade och skyndade på den utvecklingen. Idag är Stenbecks syn på fri konkurrens en självklarhet – även för Stenbecks tidigare antagonister. Tyvärr ger inte denna konsensussyn tillbaka TV4’s lokala nyheter, men som kompensation har vi fått mer av allt på de flesta andra områden. Och samtidigt som vi har kvar både SVT’s och SR’s regionala nyheter samt lokaltidningar, finns numer det mesta av deras och mycket annat regionalt materialet tillgängligt på internet – dygnet runt.

Den totala informationsmängden ökar hela tiden påtagligt. Frågan är om det samma går att säga om kvaliteten. Vi bör inte glömma bort att bakom gedigen information, granskningar och avslöjande står en journalist och antalet journalister har med TV4’s beslut nu blivit färre. Det kan varken kulturelit eller ärkeänglar ändra på.

Lämna ett svar