TILLVÄXTMARKNADSFONDER

 

Det är tre tillväxtmarknadsfonder som tydligt står ut då man beaktar de variabler vi tycker är viktigast:

1) Årlig genomsnittlig nettoavkastning 15, 10, 5 och 3 år.

2) Risk, som standardavvikelse för motsvarande tidsperioder.

3) Riksjusterad avkastning, sharpe ratio för samma tidsperioder.

4) Avgifter, TER och Normanavgift.

5) Fondens basvaluta.

6) Morningstar UK:s Morningstar OBSR Analyst Rating och stjärnrating.

Självfallet är en förutsättning att det är samma förvaltare alternativt förvaltarteam som tidigare levererat de data som nu extrapoleras, annars blir jämförelsen av uppenbara skäl obsolet.

De tre utvalda fonderna har alla tre GOLD respektive 5-stjärrning rating hos Morningstar:

– Danske Invest Global Emerging Markets A,

– First State Global Emerging Markets Leaders Fund Class A (Accumulation) GBP och

– Danske Invest Global Emerging Markets A

(Danske förvaltas av det ledande tillväxtmarknadsförvaltarbolaget Aberdeen, men Danskes fonder har lägre fondförmögenhet och framförallt lägre förvaltningsavgift, vilket gör att vi här substituerar Aberdeen med Danske.  OBS! för 10 års data har vi delvis använt data från systerfonderna Aberdeen glb em markets respektive First State Glbl Emerg Mkts A eftersom deras systerfonder antingen saknar 10 års statistik eller hade annan förvaltning.)

Precis som i de andra 2 ronderna tycker vi att det är bra att ta fram tre fonder, för fonder kan vara bra på olika sätt och fylla olika funktioner i en portföljsammansättning. beroende på en investerares preferenser.

För den som är beredd att ta högre risk är valet ganska enkelt (utifrån historisk data) och för den som vill ha lägre risk lika så, givet att det inte är basvalutan som styr valet (USD eller GBP):

 

 

 

BÄSTA TILLVÄXTMARKNADSFOND ÅR 2012

         Danske Invest Glbl Em Mkts Small Cap A 2) 

                   First State Glbl Emerg Mkts Ldrs 

                              Danske Invest Global Emerging Markets A

 

Vad gäller avkastningen är det svårt att tro att någon annan global tillväxtmarknadsfond presterar bättre på lång sikt än Danske Invest Glbl Em Mkts Small Cap A, som med sin relativ låga fondförmögenhet fortfarande kan vara flexibel. Dessutom har den en acceptabel förvaltningsavgift på 1,6 procent.

Samtidigt tycker vi att First State Global Emerg Mkts Ldrs är ett mycket intressant alternativ för den som söker lägre risk. Observera att First state har högst sharpe ratio på 10 år, men då saknas data för Danskes small cap för den tidsperioden.  Nackdelen här är en stor fondförmögenhet, men å andra sidan har fonden lägst avgift av de tre på 1,5 procent, vilket ytterligare talar till dess fördel.

Vill man ha Aberdeens förvaltning, via Danske, men större bolag än i småbolagsfonden, då är Danske Invest Global Emerging Markets A ett tredje alternativ.

KOM I HÅG ATT ALLA DESSA FONDER KAN FÖRLORA STOR DEL AV SITT VÄRDE VID MARKNADSORO, DET GÄLLER I SYNNERHET DE TVÅ FONDERNA FRÅN DANSKE. INVESTERINGAR BÖR GÖRAS PÅ MINST 7-8 ÅRS SIKT OCH FONDERNA BÖR INTE UTGÖRA FÖR STOR ANDEL AV PORTFÖLJEN. 

 

 

Lämna ett svar