Perspektiv på investeringen


ANALYS
Historisk utveckling 10 år (1993-05-28 – 2012-05-31)
   p.s. bildlänken fungerar tyvärr inte
1) global/nordisk – dnb (nordic) technology – orange högst upp
2) global/tillväxtmarknad – aberdeen global emerging markets eq a2 – blå näst högst upp
3) nordisk (småbolag) – nordea småbolagsfond norden  – gul, tredje uppifrån
4) sverige (småbolag) – lannebo småbolagsfond norden – mörkgrön, fjärde uppifrån
5) Global/Sverige  – Camelot – lila tredje nerifrån
6) Sverige – Didner & Gerge Sverigefond – grön, två nedifrån
7) Hedgefond – Brummer & Partners Nektar – rosa, längst ned
Historisk utveckling 5 år
1) Hedgefond – Brummer & Partners Nektar – rosa
2) Global/tillväxtmarknad – Aberdeen Global Emerging Markets Sm Cos A2 – ljusgrön
3) Global/nordisk – DNB (Nordic) Technology – orange
4) Global  – Camelot – lila
5) Global/tillväxtmarknad – Aberdeen Global Emerging Markets Eq A2 – blå
6) Sverige – Didner & Gerge Sverigefond – grön
7) Nordisk (småbolag) – Nordea Småbolagsfond Norden  – gul

8) Sverige (småbolag) – Lannebo Småbolagsfond Norden – mörkgrön
 KÄLLA MORNINGSTAR SE
Historisk utveckling 3 år
1) Global/tillväxtmarknad – Aberdeen Global Emerging Markets Sm Cos A2 – ljusgrön
2) Sverige – Didner & Gerge Sverigefond – grön (ser ut som den kommit etta, men inte enligt statistiken)
3) Global/nordisk – DNB (Nordic) Technology – orange
4) Sverige (småbolag) – Lannebo Småbolagsfond Norden – mörkgrön

5) Hedgefond – Brummer & Partners Nektar – rosa

6) Global/tillväxtmarknad – Aberdeen Global Emerging Markets Eq A2 – blå
7) Global  – Camelot – lila
8) Nordisk (småbolag) – Nordea Småbolagsfond Norden  – gul
RISK/STANDARDAVVIKELSE SORTERAT PÅ 5 ÅR
  Namn Std.avvik
1 år
Std.avvik
3 år
Std.avvik
5 år
 
Std.avvik
10 år
Sharpe
10 år
10 år
snitt %
Annons
Snitt: 17,85 14,30 20,38 22,33 0,55 12,94
Didner & Gerge Aktiefond Sverige 27,2 21,7 26,5 23,8 0,4 10,4
DNB Nordic Technology 18,3 16,2 24,6 27,0 0,6 16,5
Lannebo Småbolag 23,0 18,2 21,7 19,7 0,6 12,3
Aberdeen Global Emerging Mkts Sm Cos A2 13,9 14,5 20,7
Nordea Småbolagsfond Norden 21,5 16,9 19,2 18,8 0,6 12,7
Aberdeen Global Emerging Markets Eq A2 15,7 14,2 18,4 14,1
Camelot 5,4 8,3 11,5
Brummer & Partners Nektar 4,4 11,7
SLUTSATSER
Vi har studerat högpresterande Sverige/Nordiska aktiefonders avkastning jämfört med avkastningen för aktiefonder med ett globalt mandat under den senaste 10 års-perioden (drygt 9 år), och som benchmark har vi haft hedgefonden Nektar och på 5 årsperioden har vi lagt till Aberdeen Global Emerging markets Sm Cos, för att se hur em global småbolagsfond presterar jämfört med större bolag i ett för övrigt jämförbart mandat, med samma investeringsteam.
Kortaste relevanta jämförelseperiod anser vi är fem år, men ännu hellre 10 år, i synnerhet om analyserade fonder, som i det här fallet, har haft samma förvaltare eller förvaltarteam under hela eller största delen av tiden.
1) På lång sikt slår aktiefonder hedgefonder – ÄVEN UNDER DE SENASTE 10 TURBULENTA ÅREN!
2)  Aktiefonder med ett globalt mandat gav både högre och jämnare avkastning än smalare Sverige/Nordiska fonder på 10 års sikt.
3) På 10 års sikt lönande det sig i det här urvalet att ha lite högre risk än lågriskalternativet Camelot.
4) I oroliga tider (5år) fungerade hedgefonden som en bra motvikt (även om den backade något år 2008) i portföljen.
5) Småbolagsfonder ger överavkastning jämfört med fonder med för övrigt samma mandat och förvaltning.
6) MEST ÖVERRASKANDE: Den globala småbolags-tillväxtmarknadsfonden gav endast marginellt högre risk på 5 års sikt, och förvånansvärt nog lägre risk på 3 respektive 1 år.
7) Det kan löna sig att ta högre risk om fonden har ett brett mandat.
8) Det lönar sig knappast att ha svenska eller nordiska fonder över tiden, de ger huvudsakligen högre risk – inte avkastning.
9) Däremot ger det en diversifieringseffekt att kombinera global lågriskfond med tillväxtmarknadsfond respektive hedgefond.
10) Det är mycket svårt att tro att en bred aktiefond ska kunna leverera högre avkastning än Aberdeens tillväxtmarknads-småbolagsfond (eller ännu hellre dess systerfond som säljs av Danske invest, som har både lägre förvaltningsavgift och kapital, vilket gör den mer lättrörlig) på lite längre sikt.

Lämna ett svar