Terrorism – Internet som vapen VIII

Terrorism – från latin terror ’rädsla, fruktan’ – genom användandet av hot, våld eller förstörelse är syftet att skapa rädsla för att tvinga fram förändringar. Nätverk – genom sociala medier som webbplatser och mobila appar kan personer interagera i mänskliga sociala nätverk som kan användas i positivt eller negativt syfte. Terrorism + Nätverk = Terrornätverk.

Micael150ny

KRÖNIKA Micael Kallin

Begreppsförvirring kan ibland skapa riktig oreda. Ett exempel på det är diskussionerna kring WikiLeaks Julian Assange. Många som inte var med vid de två påstådda våldtäkterna vet ändå i detalj vad som hände. Och som svensk är man i varje diskussion självfallet skyldig till häktningsordern på Assange. Juristprofessorn Madeleine Leijonhufvud har lyckats med konststycket att ändra svensk lagstiftning och få det mesta av det som tidigare kallades för till exempel sexuellt ofredande eller dylikt att i dag kallas för våldtäkt. Det är svårt att förklara för utlänningar att vi har ett Orwellskt språkbruk på just sexuallagstiftningsområdet – det gör liksom diskussionerna ännu häftigare och mer obegripliga.

Från Assange är inte steget långt till internet. Assange är en hjälte som har använt internet till att öppna upp samhällen och ge oss mer kunskap och i bästa fall mer demokrati. Frågan är vad vi ska kalla dem som istället använder internet för att i det fördolda trakassera med syfte att tysta eller tillintetgöra personer eller samhällsgrupper. Det är omöjligt att använda ordet hjälte, snarare handlar det om personer som känner sig underlägsna som attackerar i det fördolda och i grupp. När de väl skriver något i eget namn är det oftast en sörja av ironiska kommentarer. För oftast är det bakom en mur av ironi de gömmer sig i brist på att ha något att säga och i det fördolda byts sedan ironin ut mot hat.

Ett sådant agerande stämmer helt in på ordet terrorism, i synnerhet om avsikten är att till exempel få en journalist att förändra sitt arbete och sin samhällsgranskning. Om terrorismen sker i mer eller mindre samordnat nätverk, ja då kan vi enkelt kalla det för ett Terrornätverk, med syftet att tysta en journalist.

Två sådana unga nätterrorister dömdes på tisdagen till grovt förtal i det så kallade Instagrammålet – med drygt en halv miljon kronor i skadestånd. 

Dem som hånar, kränker eller hotar via internet med syftet att tysta och förändra andra personers beteenden är enligt både uppslagsboken och logiken terrorister. Att Stina, Ludde, Jenny, och Benny skrattar åt det förändrar inte saken. De är likväl terrorister med syfte att skada och påverka. Många av dem som deltar i lösa nätverk vet av naturliga skäl inte det egentliga syftet till mobbning, hot och hat, de är endast nyttiga idioter som cyniskt utnyttjas av Ulf och Felix, vilka i sin tur likt prostituerade har sålt sina internettjänster för att bryta ned en journalist. Och precis som Joseph McCarthy, långt innan internet, fabriceras nedlåtande pseudomaterial för att elda på nätmassornas engagemang att delta i hetsjakten.

Även om Olof, Elizabeth, Ludde, Felix, Stina, Benny och Jenny, eller vad de nu kan tänkas heta, inte vill kalla sig för terrorister kan de ändå inte komma undan det faktum att de ägnar sig åt förtal – med domar och skadestånd som sannolikt förföljer dem långt in i framtiden. 

Och när ett företag, liksom ett välkänt Wallenbergskt giftföretag, ekonomiskt belönar dem som kränker en journalist gör det sig skyldigt till ett angrepp på det öppna samhället.

Bild1

Slutligen, kan någon tala om vad skillnaden är mellan gårdagens Hitlerjugend och en nätverksterrorist? Nej, det kan inte vi heller, men vi kommer att publicera material om dagens variant på www.publicvoice.se inloggning krävs: info@publicnews.se

Lämna ett svar