SVERIGEFONDER

PUBLIC BANKING uppdaterar nu analysen av Sverigefonder samtidigt som vi fortsätter med satsningen på transparenta fondanalyser med fem nya kategorier: Östeuropa; Asien; Kina; Latinamerika; Japan – sammanlagt femton fondkategorier. Vi har därmed den överlägset mest omfattande fondanalysen på den svenska marknaden som är öppen för privatkunder.

SVERIGEFONDER

PUBLIC BANKINGS transparenta fondanalyser använder samma analysvariabler för alla fondkategorier så långt som det är möjligt. Därför kommer de analyser som redan publicerats att modifieras vartefter, för att anpassas till den nya enhetliga analysmetoden. Nu övergår vi också till betygstegen 1-3, se nedan.

Inom flera kategorier säljs tyvärr inte de bästa fonderna i Sverige, eller är svårtillgängliga här, då ingår inte dessa i den aktuella jämförelsen. Det förhållandet gäller dock inte för kategorin Sverige/Nordenfonder, här finns de bästa fonderna inom kategorin på bankernas fondtorg och även inom ppm. Det är en av flera anledningar till att övervikta innehavet av svenska aktier i den aktieandel av portföljen.

Våra jämförelser varken begränsas eller styrs av att de säljs av en viss bank eller hur mycket respektive fondbolag betalar för distribution genom så kallade kick-backs (som innebär att fondtorget behåller cirka halva fondavgiften) eller reklamintäkter till en tidning, tidskrift eller sajt. Våra granskningar är de enda på marknaden som är helt oberoende och beaktar alla fonder vi känner till inom respektive kategori på den svenska marknaden, utan hänsyn till egen profit.

 

Bild1

Utöver standardiserade objektiva variabler som rating, betyg, avkastning och risk, väger vi även in faktorer som förvaltarnas bakgrund, det vill säga hur länge de har varit ansvariga för respektive fond och annat som är känt kring deras förvaltning. Vi tittar också också på fondbolaget som sådant; att det är ett kvalitetsbolag med en generellt sett god historik. Andra faktorer som fondernas förmögenhet (AUM), det vill säga hur ”lättrörliga de är”, vägs också in. Dessutom tar vi självfallet hänsyn till minimiinsättningar, så att dessa inte är för höga och därmed exkluderar potentiella investerare.

I normalfallet föredrar vi att välja fonder med minst fem års historik, men då en fond ingår i ett erkänt duktigt och seriöst fondhus anser vi att vi kan göra undantag, och det gäller två av de tre nedanstående fonderna. Tyvärr har alla tre fonder hög risk, ännu högre än genomsnittet för kategorin, men det betalar sig (bättre då att minska portföljrisken på annat sätt). (Se uppdateringen nedan för ett alternativ med lägre risk.)

Bild1

På första plats sätter vi den fond som haft allra högst avkastning inom kategorin under de dryga fyra år den funnits – Didner & Gerge Småbolag – fonden har dessutom bedömts som en av världens 10 bästa fonder i en jämförelse av mer än 7.000 fonder av brittiska fondanalysföretaget Citywire. På andra plats har vi kanske något överaskande inte placerat samma bolags storbolagsfond, trots dess rekordavkastning under 17 års tid, istället placerar vi Spiltan Aktiefond Investmentbolag på andra plats.

Vi har stor respekt för Spiltans fondbolag och deras relativt nystartade fond skulle också komplettera D & G småbolag bra, men är även intressant som ensam Sverigefond. Fonden har både en bra riskspridning och en exceptionellt låg förvaltningsavgift – trots viss aktiv förvaltning av en av Sveriges skickligaste förvaltare. Det är svårt att tro att Spiltan ska ge bättre avkastning över tiden än D & G småbolag, däremot kan den sannolikt prestera ännu bättre än storebrorsfonden Didner & Gerge Aktiefond Sverige, vilket den gjort under sitt första år.

UPPDATERING

Anledningen till av vi nu uppdaterar Sverigeanalysen är för att vi återigen vill lyfta fram den högpresterande fonden Carnegie Sverige Select. För den som kan investera minst 250.000 kronor erbjuds en exklusiv fond med Simon Blecher som förvaltare. Fonden har låg fast avgift, men en prestationsavgift som kan dra iväg. Fonden har under sina drygt fem år haft en avkastning i paritet med succéfonden Didner & Gerge Aktiefond Sverige men till betydligt lägre risk. Den riskjusterade avkastningen är i topp bland Sverigefonder. För den som söker efter en enda aktiefond är det svårt att tro att det går att hitta ett mycket bättre alternativ, oavsett kategori. Fonden är också, liksom Spiltan, ett perfekt komplement till Didner & Gerge Småbolag.

 

3 SVERIGEFONDER I TOPP

    Didner & Gerge Småbolag

           Spiltan Aktiefond Investmentbolag; (Carnegie Sverige Select)

                   Didner & Gerge Aktiefond Sverige

 

februari 2013

KOM I HÅG ATT FONDER KAN BÅDE ÖKA OCH MINSKA I VÄRDE OCH I VÄRSTA FALL FÖRLORA HELA SITT VÄRDE. INVESTERINGAR I DEN HÄR KATEGORIN BÖR GÖRAS PÅ MINST 10 ÅRS SIKT OCH FONDERNA BÖR INTE UTGÖRA EN FÖR STOR ANDEL AV DEN TOTALA PORTFÖLJEN, MAX 20 PROCENT.

INVESTERA ALDRIG I PRODUKTER DU INTE FÖRSTÅR! 

 

 

 

 

Lämna ett svar