Svensk export är inte svensk

”Den självklara logiken var att när Volvo sålde fler bilar och investerade i sin svenska verksamhet och la fler ordrar hos svenska underleverantörer så skapades en massa nya jobb i Sverige. Ju fler som hade jobb ju mer ökade skatteintäkterna och ju bättre gick det för hela landet.

144NO1

Idag är kopplingen mellan hur det går för våra stora svenska exportbolag och hur det går för Sverige svagare. Den är inte borta men den är svagare. Merchanting lär fortsätta att öka i betydelse takt med att globaliseringen och handeln mellan länder tilltar och utvecklingen av globala försörjningskedjor gör att även mindre företag i framtiden kan välja friare var man vill förlägga sin produktion.” Johan Javeus SEB

Lämna ett svar