STRATEGISK ALLOKERING

Bestäm en investeringsstrategi – och håll fast vid den då det stormar, annars riskerar du att förlora mer på oövertänkta förändringar, som till exempel att gå ur aktiemarknaden för sent och även tillbaka för sent. Bestäm både allokering och diversifiering. Och hur investeringarna ska göras och förvaltas och hur ofta rebalansering ska ske. Att ha en strategi betyder inte att den i sig är konstant över tiden – tvärtom, hela tiden får vi ny kunskap och den ska självfallet kunna påverka strategin. Att ändra strategin är dock inte det samma som att ägna sig åt taktisk allokering, det vill säga att anpassa sig till hur man upplever marknadsläget. Vi avråder från taktisk allokering, som märkligt nog de allra flesta både privata och professionella investerare verka ägna sig åt.

 

Våga hålla dig till din strategi, och som titeln på en av Swensons böcker säger, våga sikta på ”Okonventionell framgång” med en blinkning till ett citat av den brittiske ekonomen John Maynard Keynes: ”Wordly wisdom teaches that it is better for reputation to fail conventionally than succeed unconventionally”.

 

 

Lämna ett svar