Stefan Lövfen – okunnig om skolan

Socialdemokraternas ledare Stefan Löfven är antingen okunnig eller i värsta fall oärlig när han påstår att forskningen visar att läraren är skolans viktigaste resurs. Det är fel. Forskningen visar entydigt att det är de andra eleverna i klassen som är viktigast för studieresultaten. Men det kan inte Lövfen säga för då måste han ta avstånd ifrån det han accepterat – valfriheten i skolan. Lövfen har ju i en blocköverskridande uppgörelse lovat att behålla sorteringsskolan.

Utbildningsminister Jan Björklund kan inte ha trott sina ögon när han i fjol lyckades att lura Stefan Lövfen till ett handslag om att den skola som Socialdemokraterna dittills kallat för sorteringsskola, i allt väsentligt ska behållas vis en socialdemokratisk valseger. Överenskommelsen var de facto ett av de största och fegaste sveken i modern tid av en svensk partiordförande.

Nu försöker Lövfen att täta sprickorna i skolan och den egna fasaden med olika slag i luften, till exempel fem reformförslag på DN-debatt den gångna veckan. Antingen är Lövfen okunnig, kanske lurad av välkammade rådgivare, eller så är han endast feg då han inte vågar säga som det är – att endast ett avskaffande av skolpengen, i kombination med ett återförstatligande av skolan, kant stoppa segregationen och kunskapsförfallet.

Därefter kan Löfven och andra plussa på med andra önskvärda reformer, som införande av spetsklasser och tidiga betyg. För det är fokus på bildning vi behöver, inte en utsortering av byket – vilka skulle kunna växa och blomstra i en riktig skola.

Lövfen måste bestämma sig innan valet om han tillsammans med vänsterns Jonas Sjöstedt vågar ta fighten för allas rätt till en gedigen utbildning och rätten till lika start i livet. 

Skolpolitiken är ett tydligt exempel på de väldiga förskjutningar som skett mellan de svenska politiska partierna sedan 1990-talet. Nu är det ledaren för riksdagens tidigare extremistparti som förespråkar en skolpolitik som ligger i linje med internationell skolforskning och politik. Övriga partier klamrar sig istället fast vid en internationellt unik skolpolitik. Ett experiment som i bästa fall kan klassas som neoliberalt. 

Läs Lövfens utspel på DN-debatt i artikelcitatet nedan, för hela artikeln följ länken längst ned. /PN

STEFAN

Nytt skolförslag från S. Staten behöver ta mer ansvar för att vända den negativa trenden i skolan. Vår politik är inriktad på att stärka läraryrket. Vi vill bland annat investera 400 miljoner i en kompetensförsäkring och höja kraven i utbildningen. Men vi vill också minska klasserna i de lägsta årskurserna, skriver Stefan Löfven.

Uppgiften att utbilda våra barn är central i samhället. Vi lägger våra barns framtid i lärarnas händer, och ber dem att ge eleverna möjligheten att bli kunnigare och mer begåvade än vad vi någonsin varit. Det är ett stort uppdrag, värt respekt.

Lärarna ges i dag inte tillräckligt bra förutsättningar för sitt viktiga uppdrag och läget i skolan är mycket allvarligt. Skolresultaten sjunker och klyftorna i skolan ökar. Pisaundersökningen visade att svensk skola rasar snabbast av alla OECD-länder och att likvärdigheten försämrats kraftigt. Det är dags att sätta skolan på rätt kurs.

/…/

Forskningen kan inte vara tydligare: lärarna är skolans viktigaste resurs. Det finns inget viktigare för en elevs resultat än att möta skickliga och engagerade lärare. Framtidens skola ska utformas utifrån denna insikt. Socialdemokraternas skolpolitik är därför inriktad på att stärka lärarna i sin profession samtidigt som vi ska öka jämlikheten och stoppa vinstjakten i skolan. Så kan vi höja varje elevs kunskapsresultat.

 ”Vi vill stärka läraryrket med en ny kompetensförsäkring” – DN.SE (LÄNK).

En reaktion till “Stefan Lövfen – okunnig om skolan

Lämna ett svar