”Staten skulle tjäna på att sänka bolagsskatten”

 

 

Svenska storföretag är allt mer aggressiva när det gäller att betala minsta möjliga i skatt. Därför bör regeringen gå ännu längre med att stoppa skatteplaneringen men också sänka bolagsskatten ytterligare, anser skatteprofessorn Sven-Olof Lodin.

– Bolagsskatten i sin nuvarande utformning är starkt snedvridande på ekonomin. Företagen drivs att fatta beslut som enbart går ut på att minimera sin betalning av skatt. Detta har på senare tid accelererat och finansminister Anders Borg var tvungen att ingripa i årets budget, säger Sven-Olof Lodin.

”Staten skulle tjäna på att sänka bolagsskatten”, Dagens Nyheter.

 

———————————————————————————————————————————————————————————————

 

KOMMENTAR Läs vad den som allmänt betraktas som Sveriges främste skatteexpert, Sven-Olof lodin, har att säga i frågan om svenska skattenivåer. Lodin förespråkar det som politikerna inte längre vågar ta strid om, att sänka världens högsta marginalskatter genom att slopa värnskatten.

Vidare har Lodin ändrat sig och är numer positiv till regeringens jobbskatteavdrag som tillsammans med ökat grundavdrag har gjort att svenska låginkomsttagare i alla fall betalar internationellt sett låga inkomstskatter.

Lodin återkommer i intervjun ovan till sitt intressanta förslag om att företagens möjligheten till skatteplanering genom det förhatliga missbruket av så kallade räntesnurror  helt ska förbjudas. Enligt Lodin skulle då  bolagsskatten inte bara kunna sänkas från 26,3 till 22 procent, som regeringen har föreslagit, utan ända ned till 15 procent.

Läs DN’s intervju ovan – och lär av Lodin! Och tipsa gärna finansministern också om artikeln!

Lämna ett svar