Spänn Fast Säkerhets- bältena

KRÖNIKA

I Brummer & Parnters hedgefond Nektars senaste rapport, skriver de tidigare så framgångsrika fondförvaltarna – efter en misslyckad månad – att marknadsläget kan bli ännu värre och uppmanade därför läsaren att ”spänna fast säkerhetsbältena” – och vi kan inte annat än hålla med! Även om det kan komma lättnadsrallyn är det svårt att tro att de ska bli långvariga och en långsiktig marknadsvändning lär nog dröja ett tag, åtminstone månader.

Vi uppmanar inte till taktisk allokering, genom att till exempel (drastiskt) minska den långsiktigt valda aktieandelen, istället kan det för den orolige vara läge att sänka portföljrisken genom att vikta om till så kallade stabila aktier inom det aktuella tillgångsslaget. En sådan förändring innebär fortsatt möjlighet att vara med på nästa långsiktiga vändning och några rallyn däremellan, men inte med samma kraftiga svängningar eftersom dessa aktier och aktiefonder har lägre beta.

Ett uppenbart skäl att hålla sig till sin långsiktiga strategi är att det är omöjligt att veta om domedagsprofetiorna verkligen slår in och dessutom är det omöjligt att veta när aktieandelen sen ska rebalanseras. Ytterligare ett skäl att hålla sig till sin långsiktiga strategi är om det, genom ett mirakel, sker politiska stordåd de närmaste veckorna; Grekland inför radikala reformer, säljer ut de statliga kronjuvelerna, skatterna strömmar in och folket gör gemensam sak för att rädda ekonomin och euron. Och om toppolitikerna på det kommande G20-mötet samtidigt visar sig vara mogna att lösa upp alla knutar, bortse från nationella särintressen och istället satsa på det som är bäst för världsekonomin – då får vi se en motsatt utveckling. Det låter otroligt, men faktum är att det fortfarande finns de som tror, eller kanske önsketänker, i den riktningen, bland annat en av de allra mest meriterade bankchefekonomerna. Och självfallet hoppas vi också på att under ska ske. Utifrån dessa perspektiv är det bra att inte ha en tömt portföljen på aktier. Men för den som ändå vill gardera sig kan det vara läge att fundera på hur mycket risk portföljen innehåller och om det är en acceptabel nivå om det stormar, eller om det är läge att se över strategin.

 

Morningstar UK uppmärksammar marknadssituationen i sitt senaste nyhetsbrev, där Christine Benz påminner om det självklara, men som är lätt att glömma när det rasar, att krigsrubriker om kraftiga nedgångar för till exempel (vissa) aktier inte handlar om hela ens egen portfölj – om den är välallokerad. Nu är det dock så som Public Banking uppmärksammat tidigare, bland annat i artikeln ”Sämre diversifiering – allokera mera!”, att de senaste decennierna och i synnerhet det senaste, har korrelationen både och inom och mellan tillgångsslagen ökat påtagligt, bortsett från den mellan aktier och statsobligationer. Med tanke på den låga räntan eller rentav negativa realräntan på dessa, och dessutom de dystra framtidsutsikterna för avkastning på (västerländska) statsobligationer (se Financial Times artikeln här intill), ger de diversifiering till ett mycket högt pris. Ett sätt att komma runt situationen kan vara att sänka risken inom tillgångsslagen, till exempel genom att substituera riskfyllda obligationer mot säkrare, antingen genom att byta segment eller välja kortare löptider, och som sagt, byta volatila aktier mot stabilare aktier. På liknande sätt går det att sänka risken inom andra tillgångsslag. Även om korrelationen mellan tillgångsslagen i portföljen då är fortsatt hög i ett historiskt perspektiv, sänks ändå den totala volatiliteten.

Att sänka risken (standardavvikelsen) behöver inte betyda lägre avkastning, åtminstone inte för aktier. Morningstars Shannon Zimmerman har visat det något överraskande resultatet att det faktiskt finns en lågriskpremie för aktier och aktiefonder. Detta förhållande ska enligt Zimmerman inte endast gälla de senaste 10 åren, då vi är många som observerat detta, även i så långa tidsserier som 40 år ska aktier med lägre risk haft bättre avkastning. Och i en annan studie där Zimmerman själv delat in 1700 fonder i kvartiler, gav den översta kvartilen (med lägst risk) påtagligt bättre avkastning än aktier i den lägsta kvartilen (högst risk).

Vad är då slutsatsen av allt detta? Den som vill hålla fast vid sin långsiktiga allokeringsstrategi kan alltså med fördel minska risken inom tillgångsslagen. Den som ser svenska eller nordiska aktier som ett eget tillgångsslag kan minska risken inom tillgångsslaget och kanske ha mer i en stabil storbolagsfond som Spiltan, till exempel deras nya Investmentbolagsfond (då tangeras även det tillgångsslaget) och lite mindre i en småbolagsfond, som till exempel Didner & Gerge eller Lannebo. Men Sverigefonder i allmänhet och svenska småbolagsfonder i synnerhet bör nog viktas ned för de flesta, inte bara nu, utan även på längre sikt som en förändring av den långsiktiga strategiska allokeringen. För övrigt gäller det att ha breda fonder, med stabila aktier, men även en bred tillväxtmarknadsfond bör finnas med.

Nu finns det kanske de som undrar vad det syftas på för kommande vändning. I dagsläget anser till exempel Morningstar UK att globala aktier är undervärderade med 12 procent. Och flera andra studier har också pekat på lågt värderade börser, inte minst i Europa (om det nu finns någon som vågar satsa där?). Om vi ovanpå det får ett ras, då lär det förr eller senare komma en vändning, det är något historien lärt oss. Den har i och för sig också lärt oss att det kan dröja upp till 20 år eller mer innan det vänder på enskilda marknader.  Därför säger vi det igen – diversifiera, och allokera investeringarna till så många tillgångsslag som möjligt. Investera i breda fonder – och ha en tydlig strategi att hålla fast vid.

Den som söker breda aktiefonder kan till exempel titta närmare på vår Globala favoritfond – Camelot (minst 500.000 kr) eller en annan ”relativt trygg” Globalfond – Seligson & Co Global Top 25 Brands A Acc, dessutom med låg förvaltningsavgift. Dessa är nummer 1 respektive 2 de senaste fem åren i Morningstars databas över breda globalfonder, och nummer 5 respektive 13 den under maj månad (bland 306 fonder).

Den som vill ha en ”relativt trygg” och bred tillväxtmarknadsfond ska definitivt titta på First state; First State Glbl Emerg Mkts Ldr A med cirka 12 procents årlig avkastning de senaste 5 åren, unikt bland breda aktiefonder och i paritet med Brummers Nektar.

Man kan fråga sig varför man egentligen ska ha så mycket mer än en av de två ovanstående globalfonderna och First state eller möjligen Aberdeens/Danskes tillväxtmarknads-småbolagsfond (med högre risk) och Brummers Nektar eller MS2xL? Ja just det, allokeringen. Då kan man lägga till en råvarufond som Handelsbankens och en räntefond som Templetons med breda mandat (se mer om dessa i fliken Zero i menyraden ovan).

Om det nu blir marknadsoro/ras och därefter en vändning, då kan det vara dags att förändra sin långsiktiga strategiska aktieandel till kanske en 60-65 procent. Tillsvidare sitter vi still i båten och väntar med spänning. Förhoppningsvis har vi oroat oss helt i onödan och Europa kommer ur det här som ”världens mest dynamiska ekonomi” som det så fint hette, ironiskt nog gjordes EU-uttalandet i Lissabon – för drygt 10 år sen…

 

foto Erik Arnell


 


Lämna ett svar