Mercosur RIP? | The Economist

IT WAS such a good idea. In 1991 Brazil and Argentina set aside decades of rivalry and, together with smaller Uruguay and Paraguay, founded Mercosur as a would-be common market. The project went hand-in-hand with a broader opening of inward-looking economies. Diplomats got to work on harmonising trade rules. Cross-border trade and investment boomed. South American integration: Mercosur RIP? | The Economist.

 

———————————————————————————————————————————————————————————————

 

 KOMMENTAR: ”IT WAS such a good idea.” Meningen är fulländad, men vad gäller den, EU eller ngt annat? Nej denna gång gäller det inte EU, utan en annan havererande union, nämligen MERCOSUR – frihandelsområdet mellan Brasilien, Argentina, Uruguay och Paraguay. Men likheterna är många med dagens EU.

Det började 1991 som ett frihandelsområde som syftade till att bli en marknad, men så gick Brasilien och devalverade 1999, vilket gjorde situationen ännu värre för Argentina vars ekonomi redande dignade under kursen 1:1 mot dollarn. Argentinas svar blev importrestriktioner – inom frihandelsområdet MERCOSUR! Därefter har både Argentina och Brasilien blivit mer protektionistiska under sina vänsterregeringar. Eller, som The Economist uttrycker det så träffande: ”They have come to see MERCOSUR as a fortress, rather than a bridge” – tankegångarna som känns igen – hos våra europeiska latinos och deras syn på EU!

MERCOSUR har de facto utvecklats till ett fort med havererade handelsavtal med omvärlden. Det senaste decenniet har endast avtal ingåtts med Israel och Palestina – inte EU! Paradoxalt nog har sedan 1997 även intra-MERCOSUR handeln minskat som andel av staternas totala export.

Nu ser hela projektet ut att haverera. Den 29 juni suspenderades Paraguay efter politiskt bråk. I stället antogs Venezuela som medlem!  Det är absurt mot bakgrund av att Mercosur inrättades för att vara en grupp av liberala demokratier som främjar fri handel i Sydamerika. Samtidigt har Venezuelas president Hugo Chávez har efterfrågat en ”ny Mercosur”, med en dos av ”politisk Viagra” som skulle ”sanera nyliberalismen” i blocket, och istället ”prioritera sociala frågor”.

MERCOSUR har nu med Brasiliens och Argentinas vilja utvecklats från ett frihandelsområde till en politisk, men decimerad, union – ett politiskt och socialt forum. ”A group that now consists of little more than bear-hugs and kisses among compañeros serves little purpose in a harsher world.” för att citera The Economist.

Samtidigt som MERCOSUR fallerar växer grannländernas (Chile, Colombia och Peru) frihandelsområde så det knakar. Dessa länder har nobbat fullt medlemskap i MERCOSUR. Observera att den regionala stormakten Brasilien har valt att liera sig med socialistiska Argentina och Venezuela – ett varningens tecken för dem som tror på B:et i BRIC!

Tyvärr känns det som EU’s compañeros håller på att ställa till det på samma sätt inom vår union. De har en minst lika avog inställning till frihandel och konkurrensutsättning. Istället primeras möten och stora ord – which ”serves little purpose in a harsher world.”

 

 

 

 

 

Lämna ett svar