Småbolag ger högre avkastning – framförallt nu!

Småbolagsaktiers tid är nu! Det hävdar den tyska finanskoncernen Allianz genom att konstatera att årsavkastningen för det globala småbolagsindexet MSCI World Small Cap har utklassat det bredare MSCI World Total Return med nästan tredubbel avkastning sedan år 2001 – 2,8 respektive dryga 8 procent per år. Allianz förutspår nu att en tilltagande förvärvsaktivitet av framförallt små tillväxtbolag leder till ett fortsatt småbolagsrally.

 

 

av Micael Kallin 

Att småbolag på lång sikt utklassar storbolag är ett vedertaget faktum inom finansiell ekonomi. Småbolag innebär också högre risk men den kompenseras normalt sett på lång sikt av högre avkastning. Amerikanska småbolagsaktier hade åren 1926 – 2003 en årlig avkastning på i genomsnitt 12,7 procent jämfört med storbolagsindex 10,4 procent. Det ger en enorm skillnad i multiplikatoreffekt; småbolagsaktier steg i genomsnitt med otroliga 10.954 gånger, jämfört med 2.285 gånger för stobolagsaktier.

Det intressanta med den amerikanska statistiken är att den inkluderar historiens största aktieras – småbolagsaktieindex rasade med 90 procent under åren 1929 – 1932, men trots det är alltså småbolagsaktier en långsiktig vinnare.

Bild1

Public Banking har studerat statistiken för (Morningstar UK’s) index för små- respektive storbolagsaktier på de för svenska sparare sex mest relevanta marknaderna för de senaste 10, 5 och 3 årsperioderna, samt för de senaste 12 månaderna. Statistiken visar, med undantag för något enskilt år, att småbolagsaktier genomgående är vinnare och det är dessa index vi sammanställt nedan (storbolagen har dock en fördel när riskaptiten är i botten som till exempel år 2008, men dessa får alltså på längre sikt se sig omsprungna av snabbväxande småbolag).

Även om vår undersökning entydigt pekar ut småbolag som långsiktiga vinnare är det inte lika tydligt vilket land eller vilken region som regerar, det beror snarare på vald tidsperiod. För den nedan aktuella 10-årsperioden är svenska småbolagsindex vinnare, men på 5 och 3 år är det brittiska småbolag som levererar högst avkastning (i dollar räknat).

På ett års sikt är det japanska aktier som gjort revansch, frågan är nu om det inte är just dessa aktier med dess relativt låga värdering som framförallt har framtiden för sig. Även för många europeiska aktier som tyska, brittiska och i synnerhet i östra EU och dess närområden ser framtiden lovande ut – i varje fall med dagens kunskap. Sannolikt kommer även nordiska aktier att utvecklas hyfsat. Amerikanska aktier är däremot med dagens höga värderingar ett större frågetecken, men de kan å andra sidan få ny fart av den amerikanska konjunkturen, som då korrigerar värderingarna.

Bild1

För dem som investerar i enskilda aktier, snarare än aktiefonder eller ETF’er, ska inte stirra sig blind på vilken aktiemarknad som historiskt levererat bäst avkastning, utan snarare se historiken som en indikator på att det faktiskt finns många starka och till och med starkare marknader än den svenska på nära håll – här i Europa. Stock picking utanför norden kan ge ett bra riskjusterat tillskott till portföljen. Framförallt kan det löna sig att studera det stora utbudet av brittiska, men även tyska, kvalitetsaktier. Vad gäller den välanalyserade amerikanska marknaden lönar det sig sämre med stock picking, där kan det vara enklast att satsa på en ETF som antingen följer S&P 500 eller varför inte småbolagsindex, som Vanguards small cap growth fund (VBK).

Slutsatsen av småbolags relativt höga långsiktiga avkastning är inte att endast satsa på det tillgångsslaget – det ger en allt för hög risk. Däremot motiverar historiken en viss andel småbolagsaktier i en väldiversifierad portfölj. Hur stor del beror på din riskaversion och sparhorisont. För den som spar på riktigt lång sikt inom till exempel ppm och har minst 20 års spartid kvar kan det finnas anledning att fylla portföljen med småbolagsfonder, från till exempel Didner & Gerge, Carnegie, Lannebo, Evli, Fondita och andra framgångsrika nordiska småbolagsförvaltare, vilka är enklast att hitta inom ppm.

Kom ihåg att det är din samlade ekonomiska situation och kunskap som ska avgöra hur du investerar, du kan förlora en stor del eller till och med allt av ditt investerade kapital vid allt för riskfyllda investeringar. 

 

Lämna ett svar