Skuldsaneringen mot sitt slut – för de amerikanska hushållen

Positiva siffror från USA i morgonens brev från SEB. Befriande att det går att se ett slut på skuldsaneringen – sen vill vi se de amerikanska hushållen dra loket igen – höll på att skriva dra liket (tänkte väl på Europa).

 

”USA:S HUSHÅLL MER FÖRMÖGNA. Färsk Fedstatistik bekräftar att den viktiga reparationen av hushållens balansräkning fortskrider enligt plan; hushållen kan (vår prognos) se en målgång i slutet av 2013 för den skuldsanering som pågått sedan 2007. Hushållens nettoförmögenhet steg med $ 1 721 mdr under kv 3 till $ 64 769 mdr (+ $ 6 100 mdr jmf med kv 3 2011) främst p g a stigande tillgångspriser. Värdet på alla bostadshus uppgår i dag till $ 17.2 biljoner och mot detta ligger en lånestock på $ 9.5 biljoner.”

Lämna ett svar