Skolpengen – de andra eleverna sätter betyget

Ännu en gång har debatten om skolpengen väckts till liv – och ännu en gång återkommer pseudoargumenten. Det är mer och mer tröttsamt för varje gång att höra olika ad hoc argument av dem som är för skolpeng men inte talar klarspråk om varför.

 

Micael150ny

KOMMENTAR Micael Kallin

Återigen har en skoldebatt blossat upp om skolpengen och den behövs, men det är tröttsamt att höra på dem som gömmer sig bakom ovetenskapliga argument – igen. Den numer välkända segregationseffekten av valfriheten består i att ”ursprungssvenskar” flyr från invandrartäta skolor.

Eftersom få politiker och föräldrar vill stå upp för orsaken till att de väljer en annan skola än den i närområdet gör att många debattörer gör sig ovanligt dumma och talar mot bättre vetande. Av någon obegriplig anledning accepterar många journalister medvetet eller omedvetet skolpengsförespråkarnas pseudoargument och tillsammans skapar då de en atmosfär av trovärdighet. Det är synd, för det lurar lyssnaren eller läsaren.

21341069

(Eleverna på bilden är inte relaterade till artikeln.)

Förespråkarna hävdar som vanligt att det också finns en boendesegregation. Argumentet är lika dumt som obegripligt, för det är allmänt känt att boendesegregationen har förstärkts påtagligt genom skolpengen.

För att få höra sanningen om hur det är i den här frågan får man vända sig till forskare – och eleverna själva! För det är intressant att som i P1’s ”Studio ett” på onsdagen höra hur segregerade invandrarelever kommer till samma slutsats som forskare – att det är de andra eleverna i klassrummet som är viktigast för skolreslutaten och framtidsmöjligheterna.

Det är alltså inte lärare eller pengar, utan de andra eleverna i klassen som har allra störst betydelse för skolresultaten och inte minst för språkutvecklingen. Eller som en elev så träffande sa det på bruten svenska; ”det går ju inte att och söka jobb på slang-svenska”. Intuitivt hade eleven förstått mer än majoriteten av skoldebattörer och politiker, tycks det. För att eleverna ska lära sig bra svenska krävs det andra elever som pratar svenska bra.

Oavsett vad debattörer eller andra skolpengsförespråkare säger, visar alltså forskning och praktisk erfarenhet att det är de andra eleverna i klassrummet som är avgörande för resultatet. Således är det i praktiken de andra eleverna som avgör resultaten och ”sätter betygen”. Det visar forskningen entydigt.

Det går alltså inte att med pengar eller hokus-pokus metoder motverka de negativa efftekterna av en klassammansättning med elever som inte kan prata svenska och som ofta ligger efter inom olika ämnen.

Om skolpengsförespråkarna kunde stå för sitt motiv; att segregation är ett pris värt att betala för deras valfrihet, då skulle samtalet om skolan bli så mycket enklare att föra.

De MYTER som cirkulerar i debatten är sammanfattningsvis:

– mer pengar till de drabbade skolorna kompenserar för frånvaron av ”infödda svenskar” i klassen;

– Satsning på lärare ger bättre resultat i utsatta skolor och kompenserar elevsammansättningen;

– skolorna var redan segregerade beroende på bostadssegregationen.

Sanningen är att de segregerade områdena har blivit ännu mer segregerade och vare sig läraren eller mer resurser kan långt ifrån kompensera för skolsegregationen,

Lösningen är att återföra ansvaret till staten med målsättningen att skapa, vad vi hade tidigare och Finland fortfarande har, en likvärdig skola för alla. Alla friskolor måste få vara kvar, men skolpengen avskaffas och istället satsa resurserna på den offentliga skolan, gärna med satsning på mer spetsutbildning för duktiga elever på fler områden än musik och sport. De duktiga eleverna kan då inspirera andra elever och deras kunskap kommer samhället till genom arbetslivet och på andar sätt.

Vi kommer inte att få se någon förändring av skolan på de här områdena under den här mandatperioden. Förmodligen krävs det att dels Björklund är borta som utbildningsminister och att moderaterna får en ny partiledare. En som tidigare har antytt oro över dagens system är Anders Borg. Han har ju, milt uttryckt, visat sig att vara en pragmatiker på många andra områden och skulle säkert kunna ta en kampen för att återupprätta en likvärdig skola med högre bildningsideal.

Tills vidare får vi leva med moraset inom skolan. Och effekterna kommer att leva kvar i många decennier. Det är dumt och onödigt – och dessutom finns det inga vinnare av segregation. Vi är alla förlorare på en felaktig konstruktion. Dagens skola är ett fuskbygge, för eller senare kommer det att rasa – tyvärr faller många med i raset. Gör något nu.

Lämna ett svar