Skagen Kon-Tiki dyrast och sämst

ANALYS

I svensk media är han beundrad på gränsen till löjets skimmer, orsaken till beundran är att bland de 2.872 fonder som säljs till småsparare på den svenska marknaden, har hans fond haft den allra högsta avkastningen de senaste 10 åren – cirka 400 procent räknat i svenska kronor, vilket självfallet är imponerade.

Han har hästsvans som vår egen finansminister, med ministern har han också det gemensamt att han hellre stannar på hemmaplan, och de är båda två bortskämda med att möta underdåniga journalister som är för imponerade för att förmå sig att upptäcka några skavanker hos de två herrarna.

Vår herre i Stavanger, Kristoffer Stensrud, har som förvaltare på ett imponerande och konsekvent sätt följt en tydlig strategi med att köpa undervärderade aktier på framförallt tillväxtmarknader. Stensrud har utan tvekan haft en framgångsrik investeringsfilosofi och ska framförallt ha beröm för sin konsekvens, att han har vågat stå emot marknadstrender – för precis som Yale’s David F Swensen konstaterar är det (psykologiskt) jobbigt att vara ”contrarian” – att gå emot marknaden. De investerare och förvaltare som varit fonden och investeringsfilosofin trogen har välförtjänt belönats – för fonden Skagen Kon-Tiki har varit en framgångssaga – men är det inte längre!

Bland de fem tillväxtmarknadsfonder som säljs på den svenska marknaden, som belönats med både fem stjärnor och ”Gold-rating” av Morningstar UK, är Skagen Kon-Tiki allra sämst både på 3 och 5 års sikt – trots sitt enastående resultat för den senaste 10 årsperioden och trots Standard & Poor’s  AAA-rating.

Diagrammet nedan visar fondernas årliga procentuella utveckling i SEK för de senaste 5 respektive 3 åren. Fonderna är sorterade utifrån sitt fem års resultat i den översta klungan – där Skagen är sämst och Aberdeens småbolagsfond bäst.

 

Utöver de fem topprankade fonderna har vi även med Danskes småbolags- och vanliga tillväxtmarknadsfond, som förvaltas av samma förvaltare som sköter Aberdeen-fonderna. Danskes två fonder är mer eller mindre en blåkopia av Aberdeen-fonderna. Det finns dock två stora fördelar med Danskes fonder; de har både lägre förvaltningsavgifter och mindre kapital att förvalta i fonderna – det gör dem mer lättrörliga, vilket är extra viktigt för småbolagsfonden.

Skagen Kon-Tiki däremot har troligen sett sina bästa dagar, det finns sannolikt bättre alternativ för framtiden. För som diagrammet nedan visar talar det mesta emot Kon-Tiki i den här samlingen av toppfonder.

1) Kon-Tiki har högst total förvaltningsavgift, TER, 2,28%.

2) fonden har också högst fast förvaltningsavgift (2%, som en del av TER)

3) och är den enda av dessa fonder som har en prestationsavgift (på 10%, som en del av TER),

4) De höga avgifterna är troligen det som främst talar emot fonden framöver och sannolikt är de höga avgifterna en avgörande orsak till att Kon-Tiki har haft sämts utveckling i den här gruppen under de senaste 3 och 5 åren.

Andra orsaker som kan ha bidragit till att Kon-Tiki presterat sämst:

5)  fondens bolagsinehav är i genomsnitt större än i de konkurrerande fonderna och det är svårare att hitta guldkorn bland större och oftast mer kända bolag, som normalt också har en lägre tillväxtpotential än småbolag.

6) Dessutom har fonden högst risk mätt i beta, det vill säga hur mycket fonden svänger jämfört med index

7) och fonden har delat högst risk mätt som standardavvikelse.

8 ) Den höga risken innebär tillsammans med sämst avkastning att Kon-Tiki följaktligen har sämst riskjusterad avkastning, det vill säga lägst sharpe-ratio, S/R.

9) Skagen har också näst störst fondförmögenhet, vilket gör den mer trögrörlig.

10) Sist, men definitivt inte minst, framgångarna har uppenbarligen gett förvaltaren och fondbolaget, vilket i det här fallet är synonymt, hybris. Annars skulle framförallt avgifterna för länge sedan korrigerats.

 

Vi tror att det är dags att satsa på en annan tillväxtmarknadsfond, och då väljer vi Danskes Glbl Em Mkts Small Cap. Vi tror att Aberdeen som förvaltar Danskes fond har det bästa tillväxtmarknadsteamet och utan tvekan den bästa småbolagsfonden på tillväxtmarknaderna. Det kan bli en svängig resa, men för den som vågar tro på sig själv och sin strategi kan det vara värt att satsa!

 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar