SELECT ★★★★★

I menyraden under flikarna TEORI/STRATEGI/METOD har vi förklarat hur vi strävar efter att nå en så välallokerad och diversifierad portfölj som möjligt och varför vi huvudsakligen väljer aktivt förvaltade investeringsfonder, men ibland kompletterar dessa med börshandlade fonder, ETF:er.

Nästa steg för att nå en komplett portfölj består i själva selekteringen av olika typer av fonder (eller enskilda aktier eller obligationer, för den som föredrar det). Detta är en mycket viktig del i portföljbygget, för till syvende och sist är det förvaltaren som ska leverera avkastningen. Det gäller inte bara aktiv förvaltning, utan även indexförvaltning – för den bygger trots allt på val av index, avgifter och metod.

 

Se nästa flik för resonemang kring bra Förvaltning ★★★★★

PUBLIC BANKINGS investeringsval finns i vår portfölj under symbolen ZERO högst upp på sidan.

 

PUBLIC BANKING ZERO

Lämna ett svar