Reinfeldt visar sitt förakt för ”arga unga män”

Reinfeldt må vara en skicklig maktspelare i finrummen, men återigen visar han att han är fullständigt tafatt ute i ”verkligheten”. I två mandatperioder har han bedrivit en antiliberal politik som ökat klassklyftorna och utanförskapet – arbetslösheten är nu på väg mot nya rekordnivåer. Arbetslösa som protesterar kallar Reinfeldt nedlåtande för ”arga unga män”. Men de har all rätt att vara arga.

Micael150ny

KOMMENTAR – Micael Kallin

Reinfeldt har medvetet bedrivit en politik som är inriktad på att gynna ”etniska svenskar i karriären”. Arbetslösa ”invandrare” som protesterar döms nedlåtande ut som ”arga unga män”. Reinfledt har dock inte gjort någonting för att minska klyftorna och underlätta integrationen, istället har han bedrivit en segregationspolitik med ökade klassklyftor som följd.

reinfeldt

Det alltmer tilltagande segregationen i skolan är en icke-fråga för statsministern, en problematik han inte verkar förstå. Skolsegregationen som resulterar i b-skolor i mindre populära områden som Husby är dock en bidragande orsak till att ungdomar som gått där och inte fått fullständiga betyg inte heller hittar ett arbete utan fastnar i utanförskap. Istället för att underlätta anställning av ungdomar och andra genom att ta en fight med fackförbunden om arbetsmarknadslagstiftning duckar Reinfeldt fegt och överlåter problemet åt ”arbetsmarknadens parter”. Resultatet är en allt mer tilltagande arbetslöshet.

Och istället för att rejält sänka den permanenta kostnaden på arbetskraft, det vill säga arbetsgivaravgifterna, har statsministern istället satsat de pengarna på att ta bort fastighetsskatten, så att villakompisarna med jobb nu har sänkt sin skatt med tiotusentals kronor per år. De som har jobb får också del av de så kallade jobbskatteavdragen. Det får inte de med andra ersättningar. De blir relativt fattigare.

Reinfeldts politik är en antiliberal gammelmoderatpolitik för de besuttna. För de ”arga unga männen” har han intet att komma med, annat än fördömanden. Det är ynkligt och obegåvat och spär endast på motsättningarna. Reinfeldt borde lyssna på liberalen Stefan Fölster som kan ge många konstruktiva förslag på hur ungdomar och ”invandrare” bättre kan integreras och få sysselsättning – till gagn för oss alla. Statsministern borde visa prov på lyhördhet och statsmannaskap istället för feghet och beskyllningar.

Skolsegregationen har redan berövat ungdomar i utanförskapet ”99 av de 100 språk” som ett barn sägs födas med, nu vill statsministern också tysta ”de arga unga männens” allra sista språk – ropet på respekt och hjälp. Det är självfallet inte föredömligt eller konstruktivt att bränna bilar, men det är ett rop på hjälp. Lyssna på det och svara själv på ett mer konstruktivt sätt – det vore att visa statsmannaskap!

Lämna ett svar