Sarkozy sågar FT – Affärsvärlden

Sarkozy

Frankrikes president Nicolas Sarkozy kritiserar Financial Times – i Affärsvärlden. Sarkozy tycker att Europas bästa dagliga affärstidning är dumma.

——————————


Troligen är Sarkozy irriterade på att FT inte håller med honom om att den franska modellen med ständigt nya förslag på protektionism och statsinterventionism, skadliga skatter som den så kallade Tobinskatten, och sönderreglerade sektor som det franska och, som en följd därav, det europeiska jordbruket. Här har Sverige, tillsammans med just Storbritannien, varit en vapendragare mot skadliga politiska idéer. Finansminister Anders Borg har i många tuffa förhandlingar motsatt sig införandet av en Tobinskatt på EU-nivå. Vad Sarkozy tycker om Borg och Sverige kan man bara spekulera i.

 


 

 

 

Lämna ett svar