SÅ FUNGERAR DET

PUBLIC BANKING’s grundsten är vår ALLOKERINGSMODELL, som visar på en möjlig allokering för ett långsiktigt sparande.

PUBLIC BANKING ZERO  är den underliggande modellportföljen till allokeringsmodellen och motsvarar alltså den till 100 procent – men omvandlad till vårt val av fonder.

ZERO  visar hur vi allokerar enligt allokeringsmodellen genom våra konkreta val av investeringsfonder eller ETF:er, alltså på vilket sätt vi fyller de olika bitarna i allokeringsmodellen med fonder.

ZERO  – det är gratis att följa hur vi investerar  – därför beteckningen ZERO !

Tanken är att sajtens användare ska kommentera och utbyta åsikter om allokering och fondval och på så sätt tillsammans skapa ännu bättre allokering och fondurval för ett långsiktigt, strategiskt sparande.

 

PUBLIC BANKING-sajtens layout:

— Menyraden med ZERO  och annan generell information och råd som 10 investeringsbud.

— I kolumnen till vänster publicerar vi allt externt material som Nyhetslänkar; Sitelänkar; våra läsråd med stjärna för extra läsvärda artiklar under rubriken ”Läs & Lär” och längst ned Varningar, se info nedan.

— I kolumnen längst till höger publicera vi vårt eget material, som vår egna Analyser och Krönikor, tillsammans med Gästkrönikor och Läsarkommentarer.

— Längst ned på sidan finns arkiv för våra sex olika kategorier och där under rss-flöden med nyheter från fem utländska redaktioner

— Kommentarsmöjlighet öppen för alla! Vi uppmanar till kommentar för ett större kunskapsutbyte, men vi publicerar endast respektfulla kommentarer:

KOMMENTARSREGLER

A) Var vänlig! Bemöt mer än gärna det som skrivs på sajten med egna väl underbyggda inlägg, men respektera andras åsikter. Tilltala andra som du själv vill bli tilltalad!

B) Var saklig! Försök att skriva så enkelt och tydligt som möjligt, då inkluderar du fler, istället för att exkludera läsare som säkert vill ta del av dina synpunkter. Undvik alltså att använda svåra termer i onödan!

C) Var konstruktiv! Istället för att kritisera, visa hur det du inte håller med om skulle kunna göras på ett bättre sätt.

 

STJÄRNA ELLER VARNING

Syftet med PUBLIC BANKING är att få igång en diskussion kring ett mer strategiskt, långsiktigt sparande och att utveckla information och kunskap om det. Sajten ska fungera som ett kunskapsforum mellan medlemmar, så att sparare kan dela med sig av sin kunskap till andra sparare och med gemensam kunskap nå bättre riskjusterad avkastning på investeringar. Det gör vi dels genom att publicera egna analyser och krönikor, dels genom att publicera läsvärda artiklar från andra redaktioner (som har en aningen större bemanning än vad PB har!).

Trots att vi, naturligtvis, huvudsakligen länkar och refererar till artiklar som vi tycker är läsvärda, kan det vara värt att lyfta fram vissa som ”editors’ picks”. Artiklar som är mer än en intressant nyhet, som bidrar med en analys och kanske kan ge nya insikter eller fräscha upp gamla kunskaper och ”sanningar”. Dessa artiklar som vi anser ”extra läsvärda” markerar vi med en guldstjärna, med den pretentiösa (och kanske provokativa) texten ”Läs & Lär”.

Artiklar som vi anser ger vilseledande information eller råd undviker vi vanligtvis att publicera och länka till, men i vissa fall kan mängden artiklar i ämnet vara så massiv att det kan vara värt att uppmärksamma fenomenet – som till exempel den något aningslösa inställningen till företagsobligationer. Den typen av artklar märker vi med ett gult eller rött kort, alltså som för varning eller ”utvisning”. Syftet är inte att racka ned på någon, utan att uppmärksamma läsarna på att ta informationen med viss förbehållsamhet.


SAMMANTAGET HANDLAR DET OM EN LÄSARSERVICE som vi vill ge PB’s läsare, inte att kontinuerligt betygsätta andras redaktioners artiklar – det vore förment. Det handlar alltså om att då och då lyfta fram intressanta resonemang och slutsatser och undantagsvis även uppmärksamma läsaren på att vissa populära investeringstips etc kanske bör synas närmare. Utvalda artiklar och artiklar med varningskort finns under rubriken ”Stjärna eller Varning”.

Observera att varken ALLOKERINGSMODELLEN eller PUBLIC BANKING ZERO är rekommendationer till investeringar, utan kan ses som exempel på en möjlig långsiktig allokering med möjliga fondval! Hur just en enskild person ska investera bestäms av flera faktorer som till exempel spartid, riskvilja och kunskap – investera aldrig i produkter som du inte förstår! Kom ihåg att alla investeringar kan både öka och minska i värde, och i värsta fall kan hela investeringen förloras!

 

Lämna ett svar