RUT gynnar främst välbärgade äldre – Regeringens opportunistiska skattepolitik II

Regeringen har valt att behålla RUT och ROT skatteavdragen trots att de bryter mot skattesystemets grundprinciper som beslutades av Socialdemokraterna och Folkpartiet år 1991. RUT bryter dessutom mot principen om att skatter ska jämna ut inkomstskillnader. RUT-tjänster minskar istället skatten mest för de allra rikaste, eftersom det är de som huvudsakligen använder tjänsten.

Det var alliansregeringens finansminister Anders Borg som införde RUT och ROT, mot bättre vetande. Borg arbetade själv i den regering som ställde sig bakom skatteuppgörelsen år 1991 och som propagerat ända sedan dess om fördelarna med ett enhetligt och transparent skattesystem.

Det är ännu mer förvånande att en socialdemokratisk regering med finansminster Magdalena Andersson, som säger sig vara är oroad över de ökade klyftorna, behåller ett system som i praktiken omfördelar pengar från de som har mindre till de som har mer. Regeringens främsta motiv till att inte avskaffa avdragen är sannolikt detsamma som att inte återinföra fastighetsskatten – det är en populär reform!

 

Läs mer om RUT’s skadliga effekter i artikelutdraget nedan.

”I takt med att den kommunala äldreomsorgen urholkas växer skaran av rika äldre personer som använder ruttjänster, visar ny rapport. »Om kommunerna fortsätter skära ner riskerar rutavdraget att leda till ännu större skillnader mellan fattiga och rika«, säger forskaren Helene Brodin.

Källa: Rut gynnar främst välbärgade äldre – Dagens Arena

Lämna ett svar