Risk för ny stor nedgång

Risken för en ny stor nedgång ska inte uteslutas. Euroområdet är i recession. Den amerikanska ekonomin växer, men utvecklingen är svagare än vi trodde tidigare i år. Det sker en inbromsning i många tillväxtländer, vilket delvis återspeglar recessionen i Europa. Det lägre förtroendet återspeglar i första hand otillräckliga eller ineffektiva policyåtgärder. Detta verkar inte så mycket bero på brist på förståelse för vad som krävs utan snarare på oförmåga att nå konsensus.” Pier Carlo Padoan, chefekonom OECD

Lämna ett svar