Riksbanksfullmäktiges sensationella förnekelse i NYT

För den som inte följer det politiska spelet i allmänhet och svensk penningpolitik i synnerhet, är det kanske inte uppenbart hur unik debatten om Riksbanken är. Men det är sensationellt att Riksbankens fullmäktige, som alltså utser direktionsledamöterna, nu ger sig in i debatt om den penningpolitik som direktionen för – i synnerhet när det sker i polemik med en världsledande ekonom, nobelpristagaren Paul Krugman, på debattplats i New York Times. Fullmäktiges ordförande Johan Gernandt (M) och vice ordförande Sven-Erik Österberg (S), ansluter sig till förnekarna, som inte vill inse att Sverige har deflation (enligt Statistiska Centralbyråns siffror), och för ett baklängesresonemang till stöd för deras märkliga utspel. Se vår tidigare analys och citat av debattartikeln nedan.

Bild1

förnekarna blir alltfler

Riksbanksfullmäktiges sensationella förnekelse i NYT

I Public News senaste analys av Riksbanksdebatten [LÄNK] beskrivs hur Östberg och Gernandt slutit upp bakom Riksbankschefens upprepade lagtrots, samt hur befängt baklängesresonemanget om deflation är. 

 

————————————————————————————————————————————

NEW YORK TIMES

APRIL 28, 2014

To the Editor:

Re “Sweden Turns Japanese” (column, April 21):

We object to Paul Krugman’s claim that as a consequence of monetary policy mistakes, Sweden has been caught in a spiral of stagnation and deflation and thus “turned itself into Japan.”

Swedish gross domestic product growth in the aftermath of the crisis has been strong, increasing 1.5 percent during 2013 (and by 3.1 percent in the fourth quarter). Paired with a continuing increase in employment, this can, in our view, hardly be described as a stagnating economy.

Inflation is low, certainly, as it is in many countries at the moment. However, we see no signs of households postponing consumption, as in Japan. On the contrary, despite the weak growth in the euro area, which has contributed negatively to Swedish exports, private consumption in Sweden has developed well.

But, of course, the risks with continued low inflation should be taken seriously. It actually motivated the Riksbank’s cut in its repo rate — the rate at which the central bank lends to commercial banks — to 0.75 percent in December.

JOHAN GERNANDT
SVEN-ERIK OSTERBERG
Stockholm, April 24, 2014

The writers are, respectively, chairman and vice chairman of the General Council of the Sveriges Riksbank, Sweden’s central bank.”

Lämna ett svar