Riksbankens nya undersökning av skulderna – medveten desinformation?

riksbanken_916413a-e1370903633297

”Riksbanken har i en ny ekonomisk kommentar om hushållens skulder, presenterad med presskonferens och tal av direktionsledamoten Cecilia Skingsley, kommit med till synes dramatiska slutsatser och en till synes stor nyhet, som dessutom fått stort genomslag i media:

Skuldproblemet skulle vara mer omfattande och utbrett än vad som varit känt.

Hushållen skulle överlag vara högt skuldsatta om man ser till deras inkomster – framför allt låg- och medelinkomsttagare.

Slutsatserna tål dock inte en närmare granskning. Media och allmänhet har av allt att döma blivit vilseledda.

Hur har undersökningen kommit till sina dramatiska slutsatser?

Jo, undersökningen har konsekvent tillämpat – men feltolkat – en ren självklarhet, som dock presenteras som en ny och viktig insikt:

Den aggregerade skuldkvoten underskattar skulderna bland låntagare.” Lars EO Svensson

LÄS MER: Riksbankens nya undersökning av skulderna – missvisande slutsatser, eller medveten desinformation? – Ekonomistas.

Lämna ett svar