Riksbanken sänker inte räntan i december

Det blir ingen räntesänkning på Riksbankens penningpolitiska möte den 17 december. Det är den logiska slutsatsen av Stefan Ingves utspel i Dagens Industri, där han låser fast sig ännu hårdare i ett skyttegravskrig mot Lars E O Svensson.

”Skuldsättningen i den svenska ekonomin kommer att väga allt tyngre i Riksbankens analyser framöver. Det säger Riksbankens chef Stefan Ingves i en intervju med Dagens Industri på torsdagen.”

Så sent som i går var Lars E O Svensson ute och argumenterade för sin motsatta ståndpunkt. Enligt Svensson är det förenat med mycket kraftiga realekonomiska kostnader att på ett påtagligt sätt sänka bostadspriserna, och på sikt därmed skuldsättningen, med hjälp av styrräntan. För att sänka bostadspriserna med 10 procent krävs en nedgång i BNP med 6 procent och en arbetslöshet som stiger med 3 procentenheter.

Och för en vecka sedan var Stefan Ingves i Riksdagen och mellan raderna läxade upp finansutskottet genom att låta dem förstå att utan lagstiftning som ger verktyg att minska hushållens skuldbörda så håller han räntan högre än annars.

Riksbanken har blivit ett vuxendagis.

https://www.publicnews.se/category/penningpolitik-2/

/Micael Kallin

Lämna ett svar