Riksbanken lystrar till förnuftet

Riksbankschefen Stefan Ingves fick ge vika till sist, då en majoritet av direktionen på onsdagen gick emot honom och sänkte reporäntan överraskande mycket, med 0,5 procentenheter till 0,25 procent. En dubbelt så stor sänkning mot vad Ingves ville ha. Det är unikt att direktionen går emot Riksbankschefen, lika unikt som att en direktionsledamot inte får förnyat mandat, vilket hände i fjol då Ingves främste opponenten, Lars EO Svensson, tvingades bort. Men nu blåser det andra vindar – förnuftets vindar och dessutom valvindar från väst.

Bild1

Riksbanken lystrar till förnuftet – till sist

Det stormar kring både Riksbanken och Riksbanksfullmäktige. Det gäller dels den interna stormen om vilket fokus Riksbanken ska ha – inflationsmålet eller det finansiella stabilitetsmålet. Sedan Lars EO Svensson sparkades ur direktionen i fjol har han fört ett oavbrutet krig i ett otal artiklar mot Ingves och dennes räntepolitik, bland annat uppbackad av ingen mindre än Paul Krugman (vilket vi skrivit ett otal artiklar om). Att Ingves blev överkörd av direktionen på onsdagen är unikt och signalerar att penningpolitiken nu står inför ett paradigmskifte.

Riksbanksfullmäktiges odemokratiska agerande i fjol, då de på uppmaning av Ingves och ytterligare några starka röster tvingade bort Svensson, har bäddat för en översyn av hela penningpolitiken efter valet. Det har bland annat LO krävt och även Stefan Löfven har signalerat att han är öppen för ett förändrat mandat, med ett tydligare fokus på inflationsmålet och eventuellt mer explicita skrivningar kring sysselsättningen (frågan är dock om Löfven är beredd att gå emot de borgerliga på ett sådant viktigt område).

Sänkning av räntan i går är välkommen, även om den är sent kommen. Konjunkturen har redan vänt efter flera svaga år, men förhoppningsvis kan sänkningen återge trovärdighet till inflationsmålet och därmed mota bort deflationsspöket. Sänkningen motar kanske också bort Riksbankschefen, som i går alltså tvingades att reservera sig mot bankens eget beslut. Hur länge Ingves kan tänka sig att sitta kvar i ett nytt penningpolitiskt klimat återstår nu att se.

Gårdagens stora räntesänkning är sannolikt början på slutet för nuvarande penningpolitiska regim, med ett osedvanligt fritt mandat till en opolitisk (men politiserad) direktion. 

Lämna ett svar