Regeringen beredd att sänka skatten för de med sjukersättning

Vänsterpartiets ifrågasättande av jobbskatteavdraget är ”rimligt”. Det är finansdepartementets kommentar till Public News beräkningar som visat hur sjuka betalar mest i skatt på låga inkomstnivåer, även stora inkomstskillnader ökar ytterligare efter skatt, som en effekt av jobbskatteavdragen.

Reaktionerna på Public News/Ekonomistas avslöjande om de överraskande låga sjukersättningsnivåerna och jobbskatteavdragets samlade effekter har rört upp många känslor. I söndags krävde Vänsterpartiet, med stöd av Public News beräkningar, att grundavdraget höjs successivt för dem med sjukersättning för att minska skatteskillnaderna mellan dem som har arbete och dem som är sjuka. Idag betalar sjuka och arbetslösa betydligt mer i skatt på låga inkomstnivåer, än vad arbetstagare gör på motsvarande nivåer.

Vänsterpartiets Ulla Andersson har redan vunnit striden om skatterna i budgetförhandlingarna med regeringen

Finansminister Magdalena Andersson ville inte svara direkt på Public News frågor, utan körde istället fram statssekreteraren med ansvar för skattefrågor, Leif Jakobsson, för att svara på frågan om varför de med sjukersättning betalar 50-70 procent mer i skatt än arbetstagare. ”Det är en rimlig fråga” tycker Jacobsson, som i nästa andetag skyller på Alliansregeringen och försvarar sig med att den nuvarande regeringen redan modifierat jobbskatteavdraget för dem med högst inkomster.

Regeringen verkar nu inte ha något annat val än att även minska skatteskillnaderna nerifrån, för dem som tjänar minst. I gengäld har Vänsterpartiet gått med på att inte föra fram ytterligare krav på reformering av sjukersättningen i pågående budgetförhandlingar med regeringen, erfar Public News.

Jobbskatteavdragets effekter äts nu alltså upp från två håll. Det är dock en viktig principiell skillnad mellan att minska effekten av jobbskatteavdraget för de som tjänar minst, mot tidigare förändringar av grundavdraget för dem med höga inkomster. Huvudsyftet med jobbskatteavdraget var framförallt att göra det mer lönsamt att ”gå från bidrag till arbete”.

 

Lämna ett svar