RÅVARUFONDER

Reklamen säger att relationen mellan aktiers och råvarors värdeutveckling är låg eller rent av negativ – tyvärr stämmer inte det längre! Hur förhållandet mellan råvarors avkastning och andra tillgångars avkastning ser ut på lång sikt är okänt – ingen vet med säkerhet. Råvarornas prisutveckling har uppträtt i långa cykler och det finns inte tillräckligt med relevant data för att ens kunna säga om en negativ eller positiv korrelation med aktier ska förutses. Att korrelationen är positiv står nog, tyvärr, utom rimligt tvivel, frågan är bara till vilken grad.

Korrelationer förändras över tiden. Bank of Japan visade här om året på hur den tidigare svaga korrelationen ökat till cirka 80 procent mellan råvaror och aktier. Det beror delvis på att råvaror blivit ett allt vanligare tillgångsslag och framförallt genom indexinvesteringar – både för institutioner och privatpersoner. Men låt oss anta att råvaror på lång sikt marginellt ökar diversifieringen och därmed minskar risken något och sålunda bör ingå i en långsiktig portfölj.

Det finns två typer av råvarufonder. Det är viktigt att förstå skillnaden och att bestämma sig för vilken av dessa man vill ha i portföljen; en råvarubolagsaktiefond, men en mycket hög korrelation till andra aktier;  eller en råvarufond med investeringar i råvaran via råvarucertifikat, och som är mer en  ”ren råvarufond” än den aktiebaserade, men som enligt stycket ovan också har en tilltagande korrelation med aktier. Det finns också råvarufonder som arbetar med hedgestrategier.

Eftersom en investering i första hand syftar till att öka diversifieringen, alltså minska risken, väljer vi bort råvaruaktiefonder och detsamma gäller råvarufonder med hedgestrategi, eftersom det ökar den potentiella risken. Varningslamporna blinkar för den nu marknadsförda ”ALFA Commodity Fund” som i reklamen anges ha haft en fantastisk genomsnittlig årsavkastningen på 13,47 procent sedan januari 2000. Problemet är dock att fonden inte har existerat under den tiden, för tittar man närmare anges snarare 2010-06-01 som startdatum (den tidigare avkastningen var ”simulerad”). Och under ”startåret” 2010 anges fonden ha stigit med hela 28,22 procent. Men fonden fanns inte då heller, utan endast som ”diskretionär förvaltning”. Fonden startade först 2011-02-08. Och det året, då den till sist existerade och gick att investera i så backade den med -0,23 procent. Men den historien är tydligen inte lika rolig att berätta.

Om vi avgränsar oss till att jämföra det som hos Morningstar klassificeras som ”råvaror, blandade” så återstår ytterligare en distinktion att göra; Aktiv eller passiv förvaltning. Vi tror på aktiv förvaltning som på de flesta andra marknader. Till och med grundaren av Handelsbankens indexfond, Torbjörn Iwarson, sa i en intervju nyligen att ”Den person som vill våga sig på att göra bättre affärer och arbeta mer aktivt ska naturligtvis inte slå sig till ro med ett indexcertifikat i depån”. På liknande sätt resonerar vår husguru David F Swensen. 

Problemet är att det knappt finns någon aktivt förvaltad råvarufond med längre historik på den svenska marknaden. Det gör att det är oerhört svårt att göra ett urval här och det blir något av en chansning att vaska fram bästa fonden i den här kategorin. Vi har ändock gjort ett försök att hitta ”bästa fond”, men fondvalet måste alltså tas med en stor nypa salt med tanke på den korta tidsserien urvalet bygger på.

Vi har vaskat fram tre aktivt förvaltade fonder, varav en har både hög risk och avgift. Av de två andra har den ena endast knappt två års historik men den har åtminstone hittills haft bra avkastning till låg risk. Slutligen har vi också med en fond med svag historik, det inte ens säkert att denna klarar av att slå indexfonderna på marknaden, men vi hoppas på det. Fonderna är dessa:

 

Den aktiva fond vi fastnat för är Ålandsbanken Commodity Fund A SEK – alltså med mycket hög risk, standardavvikelse på över 25 procent det senaste året. Dessutom tar fonden ut en mycket hög avgift på 1,5 procent i förvaltningsavgift plus ytterligare 20 procent i prestationsavgift. Hitills har förvaltaren slagit andra fonder i denna kategori med hästlängder, vi sätter vår tillit till att förvaltaren Anders Blomqvist med sin doktorsexamen i matematik ska fortsätta att räkna rätt på derivaten.

Den andra fonden vi hittat är från Londonbaserade Threadneedle, med Enhanced Commodities,  som har denna och ytterligare 22 fonder hos Avanza och ska även ha fonder hos storbankerna. Threadneedles råvarufond har lägst risk av de tre och näst högst avkastning. Med tanke på den korta historiken och den volatiliteten i kategorin är en lågrisk fond mycket attraktivt.

Threadneedles förvaltare förklarade nyligen i en intervju i Privata affärer varför Råvarubranschen passar bättre för aktiv än indexförvaltning: ”Råvarufonder följer oftast ett index, men vår fond är aktivt förvaltad. I år har vi till exempel tjänat pengar på Brentoljans utveckling i förhållande till WTI, förklarar förvaltaren David Donora. Vi kan ta hänsyn till dåliga skördar i Ryssland, oroligheter i Mellanöstern och Europas makroekonomi på ett sätt som indexfonderna inte kan.”

Den tredje fonden vi har hittat är tyvärr ingen hit, men förmodligen ändå den tredje bästa inom kategorin (det återstår dock att se om den på längre sikt ens klarar av att ge en högre avkastning än indexfonder som Jim Rogers RICI eller Handelsbankens Råvarufond) på den svenska marknaden: Strategic Commodities Port Base Acc från Goldman and Sachs, som åtminstone borde ha förutsättningar att genom aktiv förvaltning skapa överavkastning på råvarumarknaden.

3 AKTIVT FÖRVALTADE RÅVARUFONDER I TOPP

    Ålandsbanken Commodity Fund A SEK 

             Threadneedle Enh Cmdty Port AU 

                     GS Strategic Commodities Port Base Acc

 

KOM I HÅG ATT FONDER KAN BÅDE ÖKA OCH MINSKA I VÄRDE OCH I VÄRSTA FALL FÖRLORA HELA SITT VÄRDE. INVESTERINGAR I DEN HÄR KATEGORIN BÖR GÖRAS PÅ MINST 10 ÅRS SIKT OCH FONDERNA BÖR INTE UTGÖRA EN FÖR STOR ANDEL AV DEN TOTALA PORTFÖLJEN, MAX 10 PROCENT ANSER VI.

INVESTERA ALDRIG I PRODUKTER DU INTE FÖRSTÅR! 

 

Lämna ett svar