PPM – höj din pension med de bästa aktiefonderna

Det är enklare än vad de flesta tror att höja sin premiepension. Att spara i framgångsrika aktivt förvaltade aktiefonder istället för trygga penningmarknadsfonder kan ge betydligt högre pension – och även flera gånger högre pension jämfört med statens alternativ, AP7.

Micael150ny

ANALYS Micael Kallin

Ta det lugnt, du kan sluta läsa här om du får ångest av PPM. För väljer du inte fonder själv placeras dina pengar i sjunde ap-fondens aktiefond – och det är trots allt det viktigaste för din avkastning att du har en stor andel aktier för ditt långsiktiga sparande. Med statens förvalda aktiefonden kommer du sannolikt att få en avkastning som är högre än för genomsnittet av fonder hos PPM. Men du kan ganska enkelt höja avkastningen ytterligare genom att öka risken ytterligare, men då bör du engagera dig en gång om året när kuvertet kommer – och det kan det vara värt, se nedan återpublicerade analys från Publicbanking. 

ppmfonder

AVKASTNINGSSIFFRORNA OVAN VISAR HISTORISK UTVECKLING DEN FRAMTIDA AVKASTNING ÄR OKÄND. 

Antagandena i räkneexemplen om ppm bygger dels på kända avkastningssiffror dels antagande om att pensionsåldern höjs till 70 år, samt att utbetalningsåldern blir minst 20 år, men för säkerhetsskull har vi räknat på 25 år för att även täcka kommande årskullar.

De enorma skillnaderna i räkneexemplen visar två saker: dels att det lönar sig att ta mycket hög risk i ett långsiktigt sparande som pensionssparande, dels att effekten av ränta på ränta får ett enormt genomslag under långa sparperioder.

Vi har i beräkningarna använt avkastningen för sjunde ap-fonden under de år fonden och dess föregångare existerat samt avkastningen för den aktivt förvaltade fonden Didner & Gerge Sverige, dels har vi använt årsgenomsnitt 17,1 procent för fondens hela tidsperiod, dels den årliga avkastningen för samma tidsperiod som sjunde apfonden, 7,8 procent.

Vi har också jämfört med vad en svensk medelaktiefond respektive aktieindexfond kan förväntas att avkasta under mycket lång tid. Vi har då utgått från den årliga avkastningen i genomsnitt på Stockholmsbörsen inklusive utdelningar de senaste 25 år, som varit cirka 10 procent, trots det katastrofala 00-talet.

Självfallet kommer ingen av dessa siffror att uppfyllas, en del kommer att överträffas och andra att bli en besvikelse. Tanken är endast att visa på vikten av att välja rätt fonder samt att våga ta hög risk inom ppm eller annat pensionssparande. Skillnaden kan bli enorm; mellan 1.000 eller 25.000 kronor per månad från ppm, beroende på ditt val! 1.000 kronor motsvarar ungefär vad en trygg räntefond, en penningmarknadsfond, kan väntas att bidra med.

kuvert-2010

Den som inte kan eller vill välja själv får förlita sig på sjunde apfonden, som med största sannolikhet kommer att leverera en högre avkastningen än genomsnittet av fonder på lång sikt. Det borgar både fondens flexibla placeringsregler och den extremt låga avgiften för. Vi antar att på lång sikt kommer ap7 att ha en avkastning som indexfonden i exemplet eller högre.

Den som vill välja själv bör betänka att det är främst inom kategorierna Sverige- och Nordenfonder som det finns ett fullständigt utbud av marknadens bästa fonder. Med tanken på Stockholmsbörsens historik anser vi att en svensk eller nordisk småbolagsfond bör utgöra en stor eller mycket stor del av portföljen. Varför inte välja de fonder som presterat bäst på lång sikt; Didner & Gerge Sverige respektive dess småbolagsfond med inriktning på norden, Didner & Gerge småbolag, kanske 25/25 + 50 procent i AP7. Placera endast dina pengar själv om du verkligen förstår vad ditt fondval innebär – låt annars bli, lita då istället istället på det förvalda alternativet sjunde ap-fonden. Gå istället vidare till stycket nedan, om tjänstepensionen, för där har du inget val – där bör du engagera dig för att rejält höja din pension.

Tjänstepensionen är betydligt viktigare för din pension än vad PPM är. Där gäller samma grundregel – för långsiktigt sparande ta hög risk, investera i de främsta aktiefonderna om du är någorlunda aktiv sparare, ha koll på avgifterna, för det är trots allt den enda kända parametern. Om du inte vill vara aktiv välj då en eller flera aktieindexfonder, kanske en för Sverige och en global (finns även global för tillväxtmarknader).

För den som inte orkar eller vill bry sig om pensionen, då är det bättre att lägga ned tiden på tjänstepensionen för där finns det inget bra automatiskt alternativ (som sjunde ap-fonden) till ett aktivt val, utan dina pengar riskerar att hamna i en lågavkastande fond med stora ränteinnehav.

 

 

Lämna ett svar