Polen alltmer likt Tyskland | East Capital

 

Polen tillsammans med ett fåtal andra länder tillhör Europas ekonomiska ljusglimtar. Mellan åren 2007 och 2011 växte ekonomin hela 15 procent, vilket är mer än något annat OECD-land under samma period. Under 2012 förväntar sig EU-kommissionen en tillväxt på 2,7 procent, vilket också är högre än i något annat EU-land. Polen alltmer likt Tyskland | East Capital.

Lämna ett svar