PMI 43,1 i oktober – nedgången i industrin fördjupas

·         PMI-totalt sjönk till 43,1 i oktober, från 44,7 i september. Därmed stärktes trenden av nedgång i industrikonjunkturen. Alltjämt är aktiviteten inom industrin högre än bottenläget 2008-2009, men vissa av indikatorerna har närmat sig de låga nivåerna.

·         Det största bidraget till nedgången stod produktionen för, följt av bidragen som kopplas till kortare leveranstider och lägre orderingång. Den svagare efterfrågan visar sig främst i en fallande exportorderingång, medan hemmamarknaden – om än svag – klarat sig något bättre. Swedbanks Inköpschefsindex: PMI föll till 43,1 i oktober – nedgången i industrin fördjupas. SWEDBANK

Lämna ett svar