Bra fonder – höga avgifter

 

ANALYS

 

Två nya public banking-undersökningar av fondavgifter – överraskande resultat

 

Finansmarknadsministern Peter Normans så kallade Normanavgift har satt fart på fondavgiftdebatten igen – och det är bra, för det handlar om inte mindre än otroliga 24 miljarder kronor per år i fondavgifter. Ministern fick hjälp av Jonas Lindmark på fondanalysföretaget Morningstar att göra journalistik av saken; att redovisa fondavgifter i kronor istället för i procent, för att det ska bli lättare att förstå. Morningstar har infört information om vad det totalt skulle kosta att spara 1.000 kronor i månaden i 10 år i fonder som säljs på den svenska marknaden och kunde i förra veckan avslöja att: ”en jämförelse av alla 691 svenskregistrerade fonder visar att de dyraste fonderna har Norman-belopp över 24.000 kronor, medan de billigaste ligger kring 1000 kronor.” De dyraste fonderna är alltså 24 gånger dyrare, men det säger egentligen inte så mycket för vanliga sparare eftersom det till stor del är fonder i olika kategorier som jämförts, dyra hedgefonder har jämförts med billiga räntefonder.

 

DYRASTE FONDERNA 5 GÅNGER HÖGRE AVKASTNING ÄN JÄMFÖRBARA FONDER

PUBLIC BANKING har istället jämfört hur de dyraste fonderna presterat jämfört med genomsnittet i samma kategori – vi har alltså jämfört äpplen med äpplen. Jämförelsen visar att de dyraste Normanfonderna har hela 5 gånger högre avkastning än jämförbara fonder i samma kategori. De bästa fonderna är alltså dyrast. (Vi har jämfört de fonder med högst Normanbelopp, och som har har en avkastnings-historik redovisad, med kategorins snittutveckling för samma period. Vi har alltid tagit uppgiften för så lång tidsperiod som möjligt och jämfört den med samma tidsperiod för kategorisnittet. AVKASTNINGEN ANGES I PROCENT.)

 

FONDER MED HÖGST AVKASTNING HAR HÖGRE FONDAVGIFT ÄN GENOMSNITTET

Ska man vara helt ärlig ger egentligen inte  jämförelsen ovan hela bilden för spararna, eftersom många av fonderna är dyrare så kallade smala fonder, som olika varianter av till exempel Östeuropafonder eller hedgefonder.  Vi ville därför veta hur utvecklingen ser ut även för bredare fondkategorier, och då blir det riktigt intressant, för resultatet visar på samma mönster – fonderna med högst avkastning har också höga avgifter. Vi jämförde de fonder som har haft bäst avkastning de senaste 10 åren inom åtta vanliga, breda kategorier, som till exempel Sverige- och Globalfonder. I genomsnitt har  fonderna med högst avkastning i sin kategori en årlig fondavgift på 1,75 procent jämfört med kategorisnittet på 1,5 procent – trots barlasten med högre fondavgift har alltså de skickligaste förvaltarna slagit genomsnittet.

 

 

BÅDA UNDERSÖKNINGARNA VISAR ATT DE BÄSTA FONDERNA HAR HÖGA FONDAVGIFTER

Båda undersökningarna som PUBLIC BANKING gjort visar alltså att de allra bästa fonderna i genomsnitt har ovanligt höga fondavgifter, men trots det har de alltså högre nettoavkastning än de billigare fonderna i samma kategori. De skickligaste och dyraste förvaltarna lyckas alltså överprestera på så långa tidsperioder som upp till 10 år eller mer.

 

DET FINNS MED INGET DIREKT SAMBAND MELLAN AVGIFTER OCH AVKASTNING. 

Det är ändå ett matematiskt faktum att högre avgifter, allt annat lika, minskar avkastningen. Det som gör att de dyraste fonderna i undersökningarna lyckats trots höga avgifter beror på att allt annat inte är lika, de mest ambitiösa förvaltarna tävlar till exempel mot de som förvaltare sina fonder mer eller mindre efter ettt index men ändå tar ut cirka 1,5 procent i avgift.

Att leta efter de högpresterande förvaltarna kan vara svårt och tidsödande och det är bättre för privatpersoner att huvudsakligen välja billiga och breda indexfonder så långt som det är möjligt. Men för den som har kunskapen kan det ändå vara mödan värt att leta efter högpresterarna. Vi kan konstatera också att den som drog igång debatten genom att införa Normanavgifter och skriva om att de dyraste fonderna är hela 24 gånger dyrare än de billigaste, själv investerar i två av de allra dyraste fonderna på markanden, troligen av de skäl vi angett här.

Slutsatsen är att för den mindre intresserade eller kunniga spararen är det bäst att satsa på så breda och billiga fonder som möjligt, men för ett ytterst begränsat antal fondfantaster kan det vara värt att satsa på guldkornen – för det kan ge guld!

 

MORNINGSTARS BERÄKNINGAR

http://morningstar.se/Articles/News.aspx?title=nytt-nyckeltal-fonder-norman-belopp

http://morningstar.se/Articles/Analysis.aspx?title=hogst-lagst-svenska-norman-belopp

 

PRIMÄRMATERIAL FÖR NORMANAVGIFTEN

 

Lämna ett svar