PENNINGMARKNADSFONDER

PUBLIC BANKING fortsätter med satsningen på transparenta fondanalyser, där vi använder samma variabler för alla kategorier så långt som det är möjligt. De tabeller vi publicerar har således standardiserade variabler. Därför kommer de analyser som tidigare publicerats att modifieras vartefter för att anpassas till den nya enhetliga analysmetoden. Utöver de standardiserade objektiva variablerna väger vi även in andra faktorer, som till exempel att utvalda fonder återfinns hos kvalitetsfondbolag. Valutan vi anger är fondens basvaluta, det vill säga den valuta som innehaven bokförs i och är viktig vad gäller valutaexponering – i synnerhet vid kortare tidsperioder och i kategorier med låg avkastning över tiden, som för penningmarknadsfonder.

 

 

Om man som sparare endast är ute efter att trygga en del av sina besparingar då kan man göra det enkelt för sig och välja en penningmarknadsfond med så låg avgift och risk som möjligt. Eller så kan man försöka få ut lite extra även av den här placeringen.

Av drygt 12.000 fonder i Morningstars svenska databas har fonden Catella Avkastning högst riskjusterad avkastning den senaste 10 årsperioden. Det är med andra ord den fond som har gett bäst avkastning givet den risknivå spararen har tagit. Fonden återfinns i kategorin ”Ränte – SEK obligationer, medellånga”. Det innebär att den har ett större innehav av räntepapper med längre löptider än de två andra fonderna i tabellen nedan, vilka återfinns i kategorin ”Ränte – SEK penningmarknad”.

Catella är sålunda mer känslig för ränteökningar än de två andra fonderna och kan få negativ avkastning när marknadsräntorna vänder uppåt. Skillnaden i risk är dock så liten mellan Catella och de två andra fonderna, att den som är medveten om den och är någorlunda vaksam på eventuellt snabba ränteförändringar kanske accepterar skillnaden i risk för att över tiden få bättre avkastning.

För den som endast är ute efter en säker placering men som ändå ger en relativt bra avkastning så är Spiltan Räntefond Sverige ett attraktivt alternativ. Den har allra lägst avgift på den svenska marknaden, 0,1 procent, och ingår – liksom de övriga två fonderna – i ett kvalitetsbolag.

Skagen Krona har något högre avgift och på marginalen även högre risk än vad Spiltan har, fonden har gett en bra avkastning på senare år och kan var ett alternativ för den som vill ha en säker investering men ändå letar efter avkastning på marginalen.

Ingen av fonderna bör utgör någon större del, om ens någon, av en långsiktig investering. Möjligen skulle Catellas fond kunna passa in i en långsiktig lågriskportfölj, men då är det mer attraktivt att välja en ”lågriskhedgefond” (utifrån historisk data) som till exempel Excalibur.

Förklaring till tabellen:  

Första kolumnen respektive fond.

Andra kolumnen fondens basvaluta.

Tredje -femte kolumnen visar fondens genomsnittliga avkastning i procent per år för de senaste 3, 5 och 10 åren.

Sjätte kolumnen mäter risken som fondens standardavvikelse i procent de senaste 36 månaderna (lägre tidsperiod är att föredra, men vi har valt 36 månader dels därför det är ett vanligt redovisat mått, dels för att kunna få så jämförbara tal som möjligt genom att även fånga in fonder med relativt kort historik.)

Sjunde kolumnen mäter den riskjusterade avkastningen, fondens Sharpe ratio på 36 månader (av samma skäl som ovan).

Den åttonde kolumnen visar förvaltningsavgiften i procent.

Nionde kolumnen är fondens förmögenhet i miljoner kronor.

Tionde kolumnen är Morningstars rating, i första hand används deras ackumulerade rating, annars så lång tidsperiod som möjligt.

Elfte kolumnen är Morningstars analys av fondens förmåga att lyckas leverera en bra avkastning framöver, och med andra ord ett mycket viktigt betyg. Vi beaktar även på andra fondanalysföretags betygsättning.

Slutligen, sticker vi ut hakan, och försöker oss själva på en rangordning – PB ranking.

ANALYSERNA UPPDATERAS FORTLÖPANDE.

 

 

KOM I HÅG ATT FONDER KAN BÅDE ÖKA OCH MINSKA I VÄRDE OCH I VÄRSTA FALL FÖRLORA HELA SITT VÄRDE. INVESTERA ALDRIG I PRODUKTER DU INTE FÖRSTÅR! 

 

Lämna ett svar