ÖSTEUROPAFONDER

PUBLIC BANKING fortsätter med satsningen på transparenta fondanalyser med hela fem nya kategorier: Östeuropa; Asien; Kina; Latinamerika; Japan – sammanlagt femton fondkategorier. Vi har därmed den överlägset mest omfattande fondanalysen på den svenska marknaden som är öppen för privatkunder.

karte-osteuropa

ÖSTEUROPAFONDER

PUBLIC BANKINGS transparenta fondanalyser använder samma analysvariabler för alla fondkategorier så långt som det är möjligt. Därför kommer de analyser som redan publicerats att modifieras vartefter, för att anpassas till den nya enhetliga analysmetoden. Nu övergår vi också till betygstegen 1-3, se nedan.

Inom flera kategorier säljs tyvärr inte de bästa fonderna i Sverige, eller är svårtillgängliga här, då ingår inte dessa i den aktuella jämförelsen. Det förhållandet gäller till exempel Östeuropafonder och har därför inte tagits med i jämförelsen eftersom det är meningslöst att ange en fond som potentiellt bäst om den ändå inte går att investera i. Istället utgår vi från de fonder som finns lättillgänglig på åtminstone någon av bankernas fondtorg och helst även inom ppm. Vi har trots denna avgränsning den mest omfattande jämförelsen av fonder som vi känner till i Sverige.

Våra jämförelser varken begränsas eller styrs av att de säljs av en viss bank eller hur mycket respektive fondbolag betalar för distribution genom så kallade kick-backs (som innebär att fondtorget behåller cirka halva fondavgiften) eller reklamintäkter till en tidning, tidskrift eller sajt. Våra granskningar är de enda på marknaden som är helt oberoende och beaktar alla fonder vi känner till inom respektive kategori på den svenska marknaden, utan hänsyn till egen profit.

Utöver standardiserade objektiva variabler som rating, betyg, avkastning och risk, väger vi även in faktorer som förvaltarnas bakgrund, det vill säga hur länge de har varit ansvariga för respektive fond och annat som är känt kring deras förvaltning. Vi tittar också också på fondbolaget som sådant; att det är ett kvalitetsbolag med en generellt sett god historik. Andra faktorer som fondernas förmögenhet (AUM), det vill säga hur ”lättrörliga de är”, vägs också in. Dessutom tar vi självfallet hänsyn till minimiinsättningar, så att dessa inte är för höga och därmed exkluderar potentiella investerare.

Vi har valt ut tre helt olika Östuropafonder med helt olika inriktningar: Swedbank Robur Östeuropafond med inriktning på Östeuropa inklusive Ryssland; Nordea Nya Tillväxtmarknader inriktad på Östueropa exklusive Ryssland, men istället inklusive mellanöstern, samt Carnegie Rysslandsfond som är en renodlad Rysslandsfond. Dessa tre fonder ska inte jämföras med varandra utan kan ses som potentiellt bäst inom respektive underkategori.

Marknaderna har inom kategorin mognat något och det har blivit allt svårare för förvaltarna att leverera alpha, överavkastning, vilket visas av att de bästa fonderna har snarlik genomsnittlig årsavkastning på 10 års sikt – 13-14 procent per år. Den rangordning vi gör här kan ses som vår rekommendation beaktat till riskjusterad avkastning.

 

3 ÖSTEUROPAFONDER I TOPP

      Swedbank Robur Östeuropafond

                Nordea Nya Tillväxtmarknader

                           Carnegie Rysslandsfond

januari 2013

KOM I HÅG ATT FONDER KAN BÅDE ÖKA OCH MINSKA I VÄRDE OCH I VÄRSTA FALL FÖRLORA HELA SITT VÄRDE. INVESTERINGAR I DEN HÄR KATEGORIN BÖR GÖRAS PÅ MINST 10 ÅRS SIKT OCH FONDERNA BÖR INTE UTGÖRA EN FÖR STOR ANDEL AV DEN TOTALA PORTFÖLJEN, MAX 10-20 PROCENT.

INVESTERA ALDRIG I PRODUKTER DU INTE FÖRSTÅR! 

 

 

Lämna ett svar