OM

PUBLIC NEWS är oberoende och drivs ideellt utan vinstintresse. Vi publicerar fristående skribenters texter. Även redaktionens medlemmar skriver som fristående skribenter, vi driver sålunda inte någon uttalad politisk linje utan försöker istället att vitalisera det offentliga samtalet genom initierande artiklar som förhoppningsvis ger nya perspektiv för fritänkande läsare.

I dagsläget har vi fristående skribenter som sympatiserar med riksdagens samtliga politiska partier utom Sverigedemokraterna (vi utesluter inte någon skribent på grund av partipolitiska sympatier, för vi tror att åsikter bäst bemöts med motargument och fakta istället för strutspolitik). Vårt utgivaransvar sätter självfallet gränser för vad som kan och bör publiceras. Texter ska vara kritiskt granskande men samtidigt visa respekt för individen. Vi tror på alla människors lika värde, oavsett kön, etniskt ursprung eller sexuell läggning. Det ska framgå vad som är fakta respektive skribentens egna slutsatser eller åsikter. Texterna ska vara sakliga, initierade och opartiska, vid sidan av skribentens tydligt markerade egna åsikter.
PUBLIC NEWS  huvudfokus är Samhällsfrågor. Vi arbetar för att  ge spridning till intressanta svenska och internationella nyheter och essäer inom politisk ekonomi, politik, ekonomi, kultur och samhälle oftast tillsammans med redaktionens kommentarer och analyser.

Vårt publicistiska ideal är att producera det som ger ny kunskap och nya perspektiv. Vi avser inte att vara ytterligare en röst i den existerande mediekören, istället ska vi vara en kör vid sidan av som tillför något nytt. Vi är och ska vara ett alternativ.  Vår ledstjärna är att ge stimulerande och intellektuellt utmanande läsning och att tillföra det officiella samtalet något nytt – genom en ny röst!

Ansvarig utgivare för PUBLIC NEWS är Micael Kallin, nationalekonom och journalist, med en bakgrund inom statsförvaltningen och som sakkunnig till finansministern, samt som regeringens utredare av EU:s handelsrestriktioner. Från mitten av 90-talet huvudsakligen verksam som skribent med bland annat utredningsuppdrag för svenska och internationella handelsorganisationer, och sedan slutet av 90-talet främst journalistiskt arbete som reporter, redaktör och producent för SR Ekot, SVT, TV4 , TV8 och Dagens Nyheter.

Vi är tacksamma för all hjälp och allt stöd vi kan få i vår verksamhet. Vi hoppas på stöd från stiftelser, institutioner, privatpersoner eller andra aktörer som tycker att vi är en viktig plattform för en vidgad och fördjupad debatt i angelägna frågor. I dagsläget betalar vi allt ”ur egen ficka”.
Om du uppskattar Public News och vill stödja oss finns det möjlighet att lämna ett bidrag via ansvarig utgivares enskilda firma, Macromedia SE:

Plusgiro kontonummer:  62 13 46 – 6  

Bankgiro kontonummer: 5576 – 4047

Public News Skribenter och gästkrönikörer är helt fristående. Vi välkomnar alternativa perspektiv och åsikter i olika kulörer för att bredda och fördjupa samtalet och kunskapen. Det vi publicerar ska vara initierat och genomtänkt.

Våra kolumnister återkommer regelbundet under respektive bild-byline i högerkolumnen.

Under vinjetten Gästskribenter publicerar vi skribenter som gör mer oregelbundna gästspel.

https://www.publicnews.se/category/redaktion/

KONTAKTINFO info [at] publicnews . se

Public News är systersite till Public Banking – en site på spararnas sida – för bildning och oberoende information!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar