Om Public News

PUBLIC NEWS grundades år 2012 och är ett oberoende, ideellt nyhetsmagasin, som verkar i en liberal-radikal anda.                      

PN publicerar diskursiva texter av fristående, sakkunninga skribenter, som normalt har en akademisk examen inom sina bevakningsområden. PN ska vara det seriösa alternativet till etablerad media och framförallt populistiska ”nyhetssajter”. 

[PN har hittills publicerat 1.133 artiklar av 12 fristående skribenter, april 2017]

  • Vårt motto är att publicera intellektuellt stimulerande läsning och ge nya perspektiv.
  • Vi fokuserar på aktuella samhällsfrågor, politik och ekonomi.
  • Vi publicerar dels egna granskningar, reportage & nyhetsanalyser, dels kommentarer till svenska och internationella nyheter, samt nyhetsflöden från ledande internationella redaktioner.
  • Vi publicerar bidrag av fristående skribenter vars artiklar ska vara initierade och sakliga.
  • Artiklar ska vara opartiska, alternativt opinionsbildande med skribentens egna åsikter och slutsatser tydligt markerade.
                        
KONTAKTINFO 
info[at]publicnews.se
              

Skribenter

 

Olof Lundborg fokuserar på den viktigaste delen av ett samhälles infrastruktur – utbildning – som ständigt måste granskas. Vi är därför glada att Olof skriver som fristående kolumnist på Public News.

Olof är statsvetare och arbetar sedan många år som tjänsteman med utbildningspolitiska frågor på Lärarnas Riksförbund. Olof skriver främst om ämnen som är politiskt aktuella, det gäller inte minst frågor som berör skolans, minoriteters och religösa gruppers roll i samhället.

_________________________________________________________________________

Alfred Askeljung studerar vid KTH men har även diverse samhällsvetenskapliga studier i bagaget  och har tidigare varit yrkessoldat.Alfred är sedan flera år tillbaka politiskt aktiv i Centerpartiets ungdomsförbund, men i ständig opposition mot partipolitikens begränsningar kommer Alfred att med ett liberalt perspektiv kommentera och kritisera både samhällsutveckling och aktuell politik.__________________________________________________________________________

Sten Bäckström fokuserar på sociala och mänskliga effekterna av till exempel skolpolitik och samhällsekonomi är andra sidan av det mynt som Public News har i fokus och som vi vill uppmärksamma mer. Vi välkomnar Sten Bäckström som kolumnist främst med inriktning på Samhällsetik och demokratifrågor, men även med bidrag inom kultur och Östasienfrågor.

Sten har studerat Östasiens kultur, politik och ekonomi i Sapporo, Japan, och har även stor kunskap om Kina. Idag är Sten tjänstledig från arbete som civilingenjör och studerar teologi, etik och religionspsykologi. Sten har således ett brett kulturellt perspektiv på frågor om demokrati och etik som vi ser fram emot att ta del av.

__________________________________________________________________________

 

Elizabeth Dacey-Fondelius skriver främst inom området ”Public Interest” och har redan lång erfarenhet som skribent för ”The Local – Sweden’s news in English”, vid arbetet som språk- och kommunikationskonsult i Stockholm.

Elizabeth är född och uppväxt i USA, där hon också tog sin universitetsexamen i Engelsk litteratur och Franska språket.

__________________________________________________________________________

 

Jenny Damm är dokumentärfilmare och manusförfattare med en gedigen utbildning i bagaget. Hon har både en ekonomie magisterexamen och en filosofie kandidatexamen i filmvetenskap och är dessutom utbildad inom film och manusförfattande. För Public News skriver Jenny  främst om kultur och samhällsfrågor.

Jenny driver sedan 2005 eget företag inom TV och film produktion och även inom ekonomi & organisationskonsulting.

__________________________________________________________________________

 

Erik Hegelund är nationalekonom och är ersättare i partistyrelsen för Vänsterpartiet. En synnerligen ovanlig kombination. Därför är vi glada för Eriks texter och tolkningar av den ekonomiska politiken.

Erik tillför ett alternativt perspektiv på ett område där det verkligen behövs, med tanke på att de allra flesta ekonomer som hörs i debatten är liberaler

__________________________________________________________________________

 

Julia Marin Hellwege är doktorand och lärare i Statsvetenskap vid University of New Mexico i USA. Hon tog sin universitetsexamen 2009 i statsvetenskap och internationella studier, och sin magisterexamen 2011 i jämförande och amerikansk politik.

Julias forskning handlar om politiska instutioner, lagstiftningsorgan, valsystem, politiska minoriteter och representation. Hon sammarbetar just nu med Center for American Women and Politcs (CAWP) vid Rutgers University för att anordna ett utbildningsprogram för kvinnor i New Mexico som är interesserade av offentligt ämbete. Julia är född i Sverige och uppvuxen i Sverige och  USA.

_________________________________________________________________________

 

 

Micael Kallin är nationalekonom och journalist, med en bakgrund inom statsförvaltningen på Konkurrensverket och Finansdepartementet, som sakkunnig till finansministern samt som regeringens SOU-utredare. Från mitten av 90-talet är Kallin huvudsakligen verksam som skribent med bland annat utredningsuppdrag för svenska och internationella handelsorganisationer och sedan slutet av 90-talet främst journalistiskt arbete som reporter, redaktör och producent för SR Ekot, SVT, TV4 , TV8 och Dagens Nyheter.

Vid sidan av arbetet som ekonom, utredare och journalist har Kallin också producerat flera fotoserier, vilka har publicerats i svenska och internationella tidningar & tidskrifter, samt visats på fotoutställningar i Europa.

Kallin skriver i PN främst om ekonomi och svensk och internationell politik.

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

Per Balderson är en mycket initierad kolumnist som föredrar att skriva anonymt, men eftersom han är välkänd av redaktionen och de flesta av våra läsare tillåter vi det som ett undantag. Vi går i god för vår Balderson, vars fokus huvudsakligen är politisk analys.

__________________________________________________________________________

 

Lars Pålsson Syll är professor i samhällskunskap vid Malmö Högskola, samt Fil.dr. (docent) i ekonomisk historia och Ek.dr. i nationalekonomi.

Lars Sylls forskning har främst varit inriktad mot ekonomisk doktrinhistoria, ekonomisk metodologi, distributiva rättviseteorier och globalisering. Under senare år har Lars deltagit aktivt i debatten kring utbildningspolitik och folkbildning och är starkt influerad av Joseph Stiglitz, John Maynard Keynes och Paul Krugman.

Vi är glada att vi kan sampublicerar Lars mycket intressanta texter om utbildning och samhällsekonomi här på Public News.

Läs mer av Lars Pålsson Syll: http://larspsyll.wordpress.com/

__________________________________________________________________________

 

Magnus Rothman bevakar främst miljöfrågor för Public News. Magnus är samhällsvetare med examen från Uppsala universitet och har jobbat i många år som miljökonsult både hemma och internationellt och jobbar nu på kommunal nivå med strategiska miljöfrågor kring hållbar utveckling, naturskydd och klimatanpassning.

Magnus skriver om miljöfrågor ur både det vardagliga perspektivet och ur ett samhällsperspektiv. Vi är glada över att vi kan stärka vår bevakning av viktiga samtids- och framtidsfrågor som miljöproblemen.

 

Lämna ett svar