Obama 8 år sedan och Christie idag

 

När jag lyssnade till Guvernör Chris Christies konventtal igår kväll, tyckte jag att det som var mest slående var hur likt det var Obamas 2004 konventtal för John Kerry i 2004. Detta tal var det som satte Obama på kartan för första gången och lanserade honom som stjärna inom demokratiska partiet. Här kan du se Obamas tal, och här kan du ser Christies.
Retorikmässigt använde Christie många liknande knep som Obama då, med fokus på sin personliga historia och hur den kan kopplas till den amerikanska drömmen. Kandidaten Romney som han talar för nämns väldigt sent i talet (precis som det var i Obamas tal för Kerry).

Det märks att Christies huvudsyfte är att lansera hans egna framtidsvarumärke. Vi får höra väldigt lite om konkreta Romneyförslag.

Några snabba exempel jag hittade på de slående likheterna mellan de två talen.

Christie 2012:

This stage and this moment are very improbable for me.

Obama 2004:

Let’s face it, my presence on this stage is pretty unlikely.

Christie 2012:

A New Jersey Republican stands before you tonight.

Obama 2004:

I stand here knowing that my story is part of the larger American story.

Christie 2012:

I am the son of an Irish father and a Sicilian mother. 

Obama 2004:

My father was a foreign student, born and raised in Kenya… my mother…she was born in a town on the other side of the world, in Kansas.

Lämna ett svar