Norman sänker pensionen – visar ny statistik

Finansmarknadsminister Peter Norman hann göra ett skadligt avtryck på din framtida pension innan han lämnade 7 ap-fonden för en ministerpost i regeringen. Dagsfärska siffror visar att Normans gambling på lång sikt kan kosta dig mer än 100.000-tusen kronor i förlorat pensionssparande.

Analys av Micael Kallin

Bara några månader innan Peter Norman blev utsedd till finansmarknadsminister införde han en ny typ av aktiefond för alla som inte själv väljer att placera sina pensionspengar inom den del av det allmänna pensionssparandet som utgörs av premiepensionen, ppm. De pengarna hamnar sedan oktober 2010 i Sjunde ap-fondens aktiefond (som successivt förs över till en räntefond när spararen närmar sig pensionering).

Fonden har kritiserats eftersom den innehåller en så kallad hävstång, vilket innebär att placeringarna svänger upp och ned mer än vad de aktuella aktiemarknaderna gör. I fjol spred sig oron när det stod klart att Sjunde ap-fondens aktiefond har väldigt hög risk. Under fjolårets tredje kvartal rasade värdet på pensionspengarna med nästan 20 procent.

Norman sparar själv till högsta risk

Grundaren av det riskfyllda sparandet, Peter Norman, har i intervjuer sagt att han även privat investerar på motsvarande sätt – i aktiefonder med en konstruktion som fungerar som en turbo. Tanken är att det ska löna sig att ta högre risk vid sparande på lång sikt, som vid ett pensionssparande. Eftersom aktier normalt sett ökar i värde över tiden ska det löna sig att ha en fond som tar större risk och svänger mer upp och ned än vad index gör – det ska med tiden ge en högre avkastning. I teorin låter det bra, tyvärr är det inte alls säkert att det blir så i verkligheten.

Fonder med så kallad hävstång eller turbo är enligt EU’s nya standard för finansinformation klassade att ha risknivå 7 på en 7-gradig skala, vilket också är fallet för Sjuende ap-fondens aktiefond. I Sverige är Handelsbanken ledande på den här typen av ”hävstångsfonder” för privat sparande, som också klassas med risknivå 7.

Den äldsta fonden Xact Bull har har en hävstång på 50 procent. Den dagliga utvecklingen ska motsvara ungefär 1,5 gång utvecklingen för indexet OMXS30. Därför är det relevant att jämföra den med fonden med samma namn som indexet, alltså XACT OMXS30. Ju längre jämförelsehistorik desto mer relevant är jämförelsen, och på 5 år är skillnaden relativt stor till hävstångsfondens nackdel. Den har backat med 11,2 procent, medan OMXS30 har ökat med 8,7 procent, en skillnad på 20 procentenheter.

Men nu har det kommit ännu mer intressant info om hur hävstångsprodukter kan slå. För i går kom den allra första 3-års statistiken för bankens f0nder med 100 procents hävstång. Statistiken är förödande. Den visar att den aktiefond som följer marknaden med så kallad dubbel hävstång, XACT Bull 2, förvisso har gett en avkastning som motsvarar marknadens index, men det har skett till priset av mer än dubbelt så hög risk (mätt som värdet av sparandets svängningar upp och ned, standardavvikelsen, de senaste 36 månaderna). Det framgår av statistiken i diagrammet nedan. Den ”riskjusterade” avkastningen har sålunda varit katastrofal för hävstångsfonden XACT Bull 2 (den specifika siffran är dock inte tillgänglig förrän månadsskiftet).

källa: Morningstar respektive XACT, 3 års statistik, med navkurser den 7 november (Xact har den 6 november och Carnegie den 31 oktober som slutdatum). Alla kurser angivna i SEK. Bearbetning av Public News. 

I diagrammet har avkastning och risk för tre aktiefonder, Didner&Gerge Sverige respektive Småbolag och Carnegie Sverige Select som förvaltas av några av Sveriges mest erkända förvaltare, jämförts med dels indexfonden utan hävstång, XACT OMXS30, dels med XACT Bull 2, som vid varje enskild börsdag svänger dubbelt så mycket som marknadens index. Kruxet är att på längre sikt motsvarar inte svängningarna marknadens utveckling dubbelt upp, utan resultatet är mycket svårt att förutse. Trots att Bull2 har haft en extremt hög risk, har den ändå haft lägst avkastning de tre senaste åren.

Katastrofal utveckling för Handelsbankens Europafond Bull2

Och jämför man Handelsbankens motsvarande hävstångsfond på Europamarknaden, XACT Europa Bull 2, med vanliga aktiefonder där, då är resultatet ännu mer förödande. Det beror på att Europamarknaderna har haft ännu större svängningar upp och ned under de senaste årens turbulens, vilket är negativt för den här typen av fondkonstruktioner.

Handelsbankens fond med hävstång för Europamarkanden, XACT Europa Bull 2, har förlorat nästan 30 procent i värde sedan starten i december år 2009, samtidigt som det finns välkända Europaaktiefonder som har ÖKAT med 30 procent – under samma tid, mindre än två år. Resultatet för fonder med en finansiell turbo kan alltså sluta på ett oförutsägbart sätt.

Det är dags att utfärda en mycket stor varning för hur fonder med hävstång kan utvecklas över tiden. Frågan är om det inte borde vara olagligt att sälja dem till småsparare som inte kan antas förstå hur de kan svänga. Enligt Handelsbanken är konstruktionen så pass komplicerad att de har en broschyr på hela 12 sidor för att förklara hur fonderna kan komma att utvecklas. http://www.xact.se/sitespecific/se/files/xact_havstang.pdf

Med Normanstrategi kan en normalsparare ha förlorat SEK 40.000 de senaste 3 åren

Om vi återgår till exemplet i diagrammet ovan för privat sparande så ser vi att under de tre senaste åren har en av de allra mest kända och populära Sverigefonderna, Didner & Gerge Sverige, ökat med cirka 40 procent. Den har alltså ökat med drygt 60 procent mer än vad en fond med en variant av Normans strategi (Bull2) har gjort. Om siffrorna appliceras på ppm-sparandet för en typisk sparare med ett ppm-kapital på cirka 60.000 kronor skulle det motsvara det nästan 40.000 kronor i förlorad avkastning för de senaste tre åren. Det är en utveckling som är möjlig för Sjunde ap-fonden givet att den över tiden utvecklas på ett motsvarande sätt (jämförelsen är inte exakt, dels eftersom Bull2 har 100 procent hävstång, jämfört med 50 procent för Sjunde ap-fonden, dels eftersom Bull2 endast verkar på den svenska marknaden). Det är en enorm skillnad i avkastning. Mångfalt större än vad den så kallade bromsen för den allmänna pensionen är i kronor.

Ännu går det inte att utvärdera den Sjunde ap-fonden jämfört med ”vanliga” aktiefonder, eftersom den har funnits för kort tid för att ha relevant jämförelsedata. Men fonder med en hävstång på 50 (Bull) eller 100 procent (Bull2), visar alltså att Normans strategi kan bli ödesdiger för spararen och dennes pension. För även en fond med en något mer modest hävstång, som XACT Bull med 50 procents hävstång, gav alltså en avkastning som var 20 procentenheter lägre än motsvarande indexfond under den senaste 5-årsperioden.

Hävstångsfonder fungerar endast bra på marknader med en tydligt trend – precis tvärtemot vad vi är vana vid sen flera år tillbaka. Varning alltså för dessa fonder!

Politikerna måste se över ppm och rädda pensionspengarna

Det är nu dags att se över hela ppm-spektaklet. Vi vet att de flesta inte väljer, och av dem som gör det ägnar sig många åt spekulation. Det bästa är nog om politikerna bakom fempartiuppgörelsen sväljer prestigen och helt enkelt skrotar ”skiten”.

Istället kan ppm-pengarna placeras i ett mer välallokerat och mindre riskfyllt sparande till låg avgift. Varför inte investera ppm-pengarna även i fastigheter och råvaror för att sprida riskerna, än att ägna sig åt spekulationer med pensionspengarna.

Det sägs att ppm endast utgör en liten del av pensionen. Det stämmer förvisso, men redan nu har den så kallade bromsen börjat att slå till allt oftare för våra pensionärer. Det innebär att ppm-pengarna blir allt viktigare. Och dem ska vi vara mycket rädda om!

 

 

Lämna ett svar