NORDAMERIKAFONDER

NORDAMERIKAFONDER

PUBLIC BANKING fortsätter i och med denna analys en satsning på transparenta fondanalyser, där vi använder samma variabler för alla kategorier så långt som det är möjligt. De tabeller vi publicerar kommer således att ha standardiserade variabler. Därför kommer de analyser som redan publicerats att modifieras vartefter för att anpassas till den nya enhetliga analysmetoden. Utöver de standardiserade objektiva variablerna väger vi självfallet in andra faktorer, som till exempel att utvalda fonder ingår i kvalitets fondbolag. Valutan vi anger är fondens basvaluta, det vill säga den valuta som innehaven bokförs i och är viktig vad gäller valutaexponering – i synnerhet vid kortare tidsperioder och i kategorier med låg avkastning över tiden som för penningmarknadsfonder.

Public Bankings syfte med att välja ut fonder i olika kategorier är att försöka hitta de fonder som har förutsättning att ge bäst avkastning på lång sikt. I de andra fondkategorier som vi hittills har gått igenom och som finns publicerade i högerkolumnen har det genomgående blivit tre aktivt förvaltade (traditionella) fonder som har kommit med bland topp-3.

I den genomanalyserade och transparenta USA-kategorin däremot är det extra svårt för aktiv förvaltning att slå index. I svenska Morningstars databas finns det ett par aktiva Vanguardfonder som tidvis har haft bäst avkastning, men de är i praktiken inte tillgängliga på den svenska marknaden, så dessa beaktar vi därför inte.

Eftersom fondtorgen väljer att inte sälja (de bästa) index-fonderna av det skälet att de får för lite betalt, har vi istället jämfört de bästa aktiva fonderna med andra alternativ. De visar sig då att i den här kategorin är de bästa fonderna som saluförs på den svenska marknaden tre börshandlade fonder, ETF:er.

Vi har därför i samarbete med kollegor på ETFSverige, experter på just ETF:er, att för vår räkning välja ut de tre ETF:er som de tror mest på och motivera valet, vilket presenteras här:

”När det gäller storbolagsindexet S&P 500 som är det vanligaste USA indexet finns det tre fullgoda alternativ: iShares S&P 500 Fund (ticker IVV), världens största och första ETF SPDR S&P 500 ETF (ticker SPY) samt Vanguard S&P 500 ETF (ticker VOO). Det var svårt att hitta en vinnare bland dessa tre bra alternativ. Vi utgick ifrån urvalskriterierna: Struktur, AuM (fondförmögenhet), historik minimum 5 år, utveckling (totalavkastning inkl utdelning) och spread. iShares alternativ vann hårfint denna jämförelse över SPDR S&P 500 ETF.

När det gäller val av ETF som följer indexet Nasdaq-100 var gallringen lättare. PowerShares QQQ (ticker QQQ) vann lätt den jämförelsen. Det är en av de mest handlade ETF:erna i USA. Utvecklingen under den senaste femårsperioden har varit stark. En starkt bidragande orsak är den stora vikten (20%) som Apple utgör i detta index.

När det gäller Small Cap ETF:erna var urvalskriterierna också struktur, AuM, historik (min 5 år), totalavkastning och spread. Vanguards billiga alternativ Vanguard ETF Small Cap (ticker VB) och SPDR S&P 600 Small Cap (ticker SLY) stack framförallt ut avkastningsmässigt sett över hela femårsperioden. Vanguards ETF är en bred småbolags-ETF med över 1700 innehav. Underliggande index för Vanguards ETF är MSCI US Small Cap 1750 Index och för SPDR:s ETF Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market  Index.

Growth har slagit value inom småbolagskategorin under den senaste femårsperioden. Vårt val där föll på Vanguards ETF Vanguard ETF Small Cap Growth (ticker VBK). Även om det inte var den allra bästa ETF:en utvecklingsmässigt, är Vanguards ETF bäst då samtliga urvalskriterier beaktades var bästa alternativet.”

Rangordningen nedan har PublicBanking själv gjort. Orsaken till att vi sätter Vanguard först är att vi räknar med att småbolagsaktier tar revansch och levererar bäst på lång sikt.

Förklaring till tabellen:  

Första kolumnen respektive fond.

Andra kolumnen fondens basvaluta.

Tredje -femte kolumnen visar fondens genomsnittliga avkastning i procent per år för de senaste 3, 5 och 10 åren.

Sjätte kolumnen mäter risken som fondens standardavvikelse i procent de senaste 36 månaderna (lägre tidsperiod är att föredra, men vi har valt 36 månader dels därför det är ett vanligt redovisat mått, dels för att kunna få så jämförbara tal som möjligt genom att även fånga in fonder med relativt kort historik.)

Sjunde kolumnen mäter den riskjusterade avkastningen, fondens Sharpe ratio på 36 månader (av samma skäl som ovan).

Den åttonde kolumnen visar förvaltningsavgiftens totalkostnad i procent.

Nionde kolumnen är Morningstars rating, i första hand används deras ackumulerade rating, annars så lång tidsperiod som möjligt.

Slutligen, sticker vi ut hakan, och försöker oss själva på en rangordning – PB ranking.

ANALYSERNA UPPDATERAS FORTLÖPANDE.

KOM I HÅG ATT FONDER KAN BÅDE ÖKA OCH MINSKA I VÄRDE OCH I VÄRSTA FALL FÖRLORA HELA SITT VÄRDE. INVESTERINGAR I DEN HÄR KATEGORIN BÖR GÖRAS PÅ MINST 5-7 ÅRS SIKT OCH FONDERNA BÖR INTE UTGÖRA EN FÖR STOR ANDEL AV DEN TOTALA PORTFÖLJEN, MAX 20 PROCENT ANSER VI.

INVESTERA ALDRIG I PRODUKTER DU INTE FÖRSTÅR! 

Lämna ett svar