Nigerias ekonomi större än Sydafrikas

Nigerias har nu gått om Sydafrika som kontinentens största ekonomi. I Sydafrika är det ett nationellt trauma, där tidningarna ägnar spaltkilometer åt förtvivlade kommentarer. Sydafrika har liksom många tillväxtländer kört huvudet i väggen. Hit men inte mycket längre, går det att komma med undermålig korrupt ekonomi, bristande infrastruktur och inte minst undermåligt undervisningssystem. I år öppnade Sydafrika en turistbyrå i Nigeria – den första i ett annat afrikanskt land – nigerianer åker nu till det billiga turistparadiset Sydafrika.

Bild1

Nigerias ekonomi större än Sydafrikas

Sydafrika sörjer – landets 20-åriga ekonomiska framgång har nått vägs ände och nu är Nigeria Afrikas största ekonomi. Det har gått 20 år sedan de första fria Sydafrikanska valen; då var landets ekonomi i ett katastrofalt tillstånd. Tack vare president Nelson Mandelas försoningspolitik och vilja att visa att han även var de (vita) företagarnas vän och en framstegsvänlig president, vidtogs tillväxtfrämjande reformer – trots ANC’s fullständiga avsaknad av program för företagande och tillväxt, allt fokus låg istället på fördelning. ANC’s inriktning på fördelning är enkel att förstå, med tanke på de gigantiska orättvisor som rådde år 1994, samtidigt är det tur att Mandela insåg att det måste finnas något att fördela.

När Mandela tog över var landet påtagligt isolerat både genom sanktioner och höga tullmurar. Ekonomin gick bakåt – både BNP och BNP per capita backade och budgetunderskott och statsskuld skenade. Och både arbetslöshet och inflation låg på skyhöga tvåsiffriga tal, och som en våt filt över ekonomin låg höga bolags- och inkomstskatter. Sedan dess har ekonomin växt trefaldigt till följd av de reformer som infördes vid ANC’s maktövertagande – tack vare Mandela, är viktigt att minnas.

Trots de reformer som genomförts och som gett en bra tillväxt är det inte tillräckligt för ett land för att fortsätta klättra i förädlingskedjan. Det är som bekant enklare att uppnå hög procentuell förändring på låga nivåer (tal), sen är tillväxtkurvan avtagande. Om utvecklingen ska stagnera eller fortsätta framåt (kurvans lutning), det beror till stor del på den ekonomiska politiken.

Som bekant har de presidenter som efterträtt Mandela inte varit speciellt vänligt inställda till (ofta vita) företagare och näringslivet, vilket nu betalar sig med en avtagande ekonomisk utveckling. Inte minst nuvarande presidenten, auktoritäre Jacob Zuma, är som ett rött skynke för näringslivet och framtidstron.

Sydafrika brottas med problem liknade de svenska; för höga skatter, näringslivshämmande regleringar och arbetsmarknadslagar som stänger ute svagare grupper, kvinnor och ungdomar. Resultatet av den bristfälliga ekonomiska politiken är att Sydafrika nu har en låg tillväxt på endast ett par procent, men en arbetslöshet på fortfarande över tio procent. Inte ens den allt svagare randen har hjälpt landet tillräckligt – även om turismen blomstrar i ett av världens främsta och billigaste turistparadis.

Nu har alltså Nigeria passerat Sydafrika som kontinentens största ekonomi. Sydafrika med sin mindre befolkning har dock en betydligt högre BNP per capita och är en överlägset mer avancerad ekonomi än Nigerias och andra afrikanska länders ekonomier. Men de afrikanska mindre mogna ekonomierna flåsar det trötta lejonet i nacken.

 Lyssna på ett intressant samtal om Sydafrikas ekonomiska utveckling i Ekonomiekot lördag: 

Lämna ett svar