Parkinson’s knock took Muhammad Ali’s life

Muhammad Ali var en fighter som inte var rädd för att sticka ut eller upp, han konfronterade och pratade om mycket när han var på topp. Däremot har det varit förvånansvärt tyst både från Ali själv och media kring sjukdomen som tog hans liv – Parkinsons. Istället har andra kända amerikaner ”gett sjukdomen ett ansikte”. Skådespelaren Michael J Fox, som sedan länge lider av Parkinsons sjukdom, har vigt sitt liv åt att upplysa om och stödja forskning för att motverka sjukdomen.

Muhammad Ali diagnostiserades redan år 1984 för Parkinsons sjukdom. Det finns ännu inget säkert sätt att fastställa att en person lider av just Parkinsons sjukdom, utan diagnosen baseras på kliniska tester. Personer i Alis omgivning tvivlade vid den tiden på att han verkligen led av Parkinsons, en sjukdom som bland annat leder till stelhet, muskelsmärtor, tremorer och ofta kraftiga sömnrubbningar. Med tiden påverkas även tal och förmåga till att svälja, som i Alis fall.

Sedan några år tillbaka går det också att göra en så kallat DaTSCAN-undersökning som kan styrka den kliniska undersökningen. Trots olika undersökningar går det inte att exakt att fastställa vilken typ av Parkinsons en person lider av, det finns flera så kallade a-typiska varianter. Idag talar allt fler neurologer om Parkinsons syndrom för att beskriva den komplexa sjukdomen där flera olika faktorer – både genetiska och miljöpåverkande – kan leda till den brist på dopamin i hjärnan som orsakar symptomen.

Parkinsons drabbar främst äldre personer, ofta i pensionsåldern, men både Fox och Ali fick diagnosen i tidig ålder, Fox redan vid 29 år och Ali vid 42 år. Yngre personer kan ofta leva i flera decennier med sjukdomen, men sakteliga berövas den drabbade sina kroppsfunktioner, som att gå, äta, svälja, tala och även andas. Parkinsonssjuka dör därför oftast många år i förtid till följd av sjukdomen.

Läs Atlantis grundliga artikel om Parkinsons sjukdom, vilken enligt Atlantis i framtiden sannolikt kommer att beskrivas med ett annat namn än britten James Parkinsons, som redan år 1817 beskrev symptomen i ”An Essay on the Shaking Pals”.

Läs: Muhammad Ali and the New Understanding of Parkinson’s

Lämna ett svar