Kina mer ojämlikt än USA – snabb förändring

 

Kina, världens näst största ekonomi bromsar in. Det sker från höga tillväxttal men ska hanteras i en tid när nya politiska ledare är på väg att ta över. Blir det en mjuklandning eller tvärsbromsning ? Medverkar gör Frederic Cho, Handelsbanken och Johan Lagerkvist, Utrikespolitiska Institutet. Mittens rike vacklar – Ekonomiekot Lördag.

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————————

 

KOMMENTAR

I det initierade samtalet mellan Frederic Cho, Handelsbanken och Johan Lagerkvist, Utrikespolitiska institutet, i programmet ovan, ges en dyster bild av läget i Kina och dess chanser till språnget in i konsumtionssamhället.

Kina kan få samma problem som andra medelinkomstländer som Brasilien och Argentina att klara av att växla till en högre nivå i produktionskedjan, frågetecken är många kring Kinas förutsättningar att gå från en industriekonomi till en tjänstekonomi.

Och ett specifikt problem som uppmärksammas i programmet ovan är att inkomstskillnaderna har ökat mycket i Kina. Den så kallade ginikoefficienten, som är ett mått på ojämlikhet mätt i inkomstskillnader, har ökat till hela 0,538. (0 innebär exakt  jämlikhet och 1 maximal ojämlikhet. Sverige ligger på cirka 0,32.) Kina har nu ett högre tal än för både Indien och USA – och risken att Kina delas är något som oroar de kinesiska ledarna mycket konstateras det i samtalet ovan.

 

 

p.s. Observera orden ’initierat’ och ’samtal’ i kommentarens första meningen, för var någon annanstans i media kan du lyssna till ett initierat samtal än inom Public Service, i synnerhet radion.

Lämna ett svar