Miljongapet

”Arbetslösheten ökar och kommer förbli fortsatt hög, även när BNP börjar återhämta sig under hösten. Sverige har en outnyttjad arbetspotential som motsvarar en miljon jobb om året. Potentialen består av människor som i dag är arbetslösa, arbetar deltid eller är förtidspensionerade. ’Den strukturella arbetslösheten i Sverige har under flera decennier ökat i varje lågkonjunktur. Tyvärr finns det tecken på att de varsel som läggs nu också kommer leda till jobb som försvinner och sedan inte kommer tillbaka’.” Stefan Fölster, Svenskt Näringsliv

Lämna ett svar