Metod

PUBLIC BANKINGS strategi är att satsa på strategisk allokering och undvika taktisk allokering. Metoden för att nå önskad  strategiska allokering är att i första hand investera via så kallade investeringsfonder, men vi jämför alltid dessa med börshandlade fonder, ETF:er, och väljer det alternativ som vi tror kan ge högst riskjusterad avkastning inom respektive kategori. Normalt sett presterar de främsta, ett fåtal, aktivt förvaltade investeringsfonderna bäst över tid.

Vi väljer fonder istället för enskilda innehav, av till exempel aktier och obligationer, eftersom vi investerar globalt. Det är orimligt att tro att vi skulle ha samma kompetens som en erfaren specialistförvaltare att till exempel välja ut de bästa tillväxtmarknads- eller läkemedelsbolagen globalt. Självfallet kan den som föredrar det själv välja till exempel svenska aktier istället för att investera via en fond – men på många marknader och för många tillgångsslag är det både dyrt och krångligt att göra allt själv. Nästa fråga är huruvida det ska vara aktiv eller passiv förvaltning, eller en blandning av de två stilarna – se nästa flik, under denna.

Lämna ett svar